Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren ook dit jaar in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Met deze campagne willen we een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van 8 sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Roeselare, Izegem, Ledegem en Moorslede werkt inspirerend. Niet enkel voor de consumenten maar ook voor collega land- en tuinbouwers.

Publiekscampagne 'Schoon Boeren' houdt halt in Midden-West-Vlaanderen

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer achter de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Kleine en grotere stapjes op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.

 

Informeren en sensibiliseren

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al is afgelegd op vlak van duurzaamheid. Maar ook geven we de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat zij als consumenten een belangrijke rol hebben. Inagro heeft enerzijds de opdracht gekregen om het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken en anderzijds ook de opdracht om alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder te stimuleren en te begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Acht bedrijven, acht verhalen

De campagne Schoon boeren loopt gedurende één jaar in vier West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de derde maal georganiseerd. Dit jaar in de gemeenten Izegem, Roeselare, Moorslede en Ledegem. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio.
De naam van de campagne ‘Schoon Boeren’ is op vele manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel land- en tuinbouwer genoemd. Kortom, je kan er alle kanten mee uit en zo is ook de campagne opgezet.
Acht land- en tuinbouwers, twee uit elke gemeente, vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze nemen. De campagne is sterk lokaal verankerd, met verhalen van achter de hoek, met mensen die ook in de lokale gemeenschap geëngageerd zijn. Allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. De vier gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als nu tijdens de campagne een belangrijke sleutelrol. Zij zorgen voor de lokale betrokkenheid en brengen mee dit verhaal tot ‘leven’ bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.

De acht deelnemende bedrijven werden gekozen, in samenwerking met de respectievelijke gemeenten, op basis van vier belangrijke criteria: besparen (water, energie,…), minder uitstoot (geur, ammoniak, fijn stof, gewasbescherming,…), maatschappelijk engagement (zorg op de boerderij, verenigingsleven,…) en visuele kwaliteit (integratie in het landschap, architectuur gebouwen, …). De acht bedrijven komen uit heel verschillende landbouwsectoren maar vormen ook een staalkaart van land- en tuinbouw in deze regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaring, allen met dezelfde passie voor de stiel.  

Alle wegen leiden naar Schoon Boeren

Een korte voorstelling van de deelnemende bedrijven vindt u in de bijlage bij dit persbericht. De uitgebreide verhalen van deze acht Schone Boeren kan u terugvinden in de overzichtsbrochure die zal verspreid worden naar alle inwoners van deze regio en die ook via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro te krijgen is.
In elke deelnemende gemeente voorzien we een videozuil en enkele expopanelen om de Schoon Boeren een zichtbare plaats te geven in openbare gebouwen of tijdens diverse evenementen.
In het voorjaar van 2016 ontwikkelen we ook een tijdelijke fietsroute langsheen de 8 ‘Schone Boeren’. Infopanelen aan de bedrijven vertellen je meer over hun activiteiten en duurzaamheidsinspanningen.
Voor de scholen uit de regio wordt er een aanpak op maat uitgewerkt, in samenspraak met de bedrijven.
Alle informatie kan je terugvinden op de campagnewebsite www.schoonboeren.be. Maar volg zeker ook onze Schoon Boeren facebookpagina voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en foto’s.

Met de steun van Ruimte Vlaanderen

Izegem, Moorslede, Roeselare en Ledegem maken deel uit van de macrozone glastuinbouw Roeselare. Dit is een gebied waar van oudsher een grotere concentratie aan glastuinbouwbedrijven terug te vinden is. De aanwezigheid van goed opgeleide tuinders, de veiling, kennisinstellingen als Inagro, … is hier uiteraard niet vreemd aan. Sinds een aantal jaren voert de Provincie West-Vlaanderen samen met Inagro een stimulerend beleid voor de glastuinbouwsector. We begeleiden tuinders met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen, we geven professioneel advies voor het landschappelijk integreren van serres, we zoeken naar mogelijkheden om restwarmte van bedrijven te gebruiken in serres, enz. Daarnaast is het ook belangrijk om het draagvlak voor serrebedrijven te vergroten. Vandaar dat Ruimte Vlaanderen ook de campagne Schoon Boeren steunt.


Meer info  
Melanie Vanstaen – expert duurzaamheid
melanie.vanstaen@inagro.be
T 051 27 33 92

Bart Verhaeghen - pers en communicatie
bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 222 066

logo SB.jpg