Uit onderzoek van Inagro blijkt dat op land- en tuinbouwpercelen met een goede zuurtegraad toch een te laag calciumgehalte gemeten kan worden. Daarom geeft het praktijkcentrum in Rumbeke-Beitem voortaan bij iedere bouwvooranalyse ook bemestingsadvies over calcium mee, naast de algemene beoordeling via de streefzone over de calciumvoorraad in de bodem.

Inagro adviseert calcium bij grondanalyses

Calcium is een onmiskenbaar element in de plantenvoeding voor onze gewassen en maakt deel uit van de celwand. Bladeren en stengels bevatten de meeste calcium. Wortels en granen minder. Het nutriënt wordt vaak toegediend aan de bodem onder de vorm van kalkmeststoffen. Uit onderzoek in 2015 blijkt echter duidelijk dat calcium op percelen met een goede pH toch vaak in onvoldoende hoeveelheid voorradig is. Extra bekalking is daarvoor niet de beste oplossing, omdat de pH dan ook stijgt.


Dienstverlening volgens de noden van de land- en tuinbouwer

Inagro wil steeds inspelen op de meest urgente noden van land- en tuinbouwers. Het probleem van calcium verdient daarbij extra aandacht. Daarom wordt vanaf begin 2016 een calcium bemestingsadvies afgeleverd bij iedere bouwvooranalyse die geanalyseerd wordt in het labo van Inagro.

Het praktijkcentrum Inagro zet ook volop in op toegankelijke dienstverlening voor land- en tuinbouwers en streeft ernaar de adviesrapporten snel tot bij de teler te brengen. Daarvoor maakt Inagro onder andere gebruik van ‘Mijn Bedrijf’, een online platform waarop alle analysedata van percelen wordt bijgehouden. Grondanalyses die in Inagro gebeuren, worden onmiddellijk online geplaatst en gelinkt aan het perceel. Iedere land- en tuinbouwer kan daarvan gratis gebruikmaken door zich te registreren op de website van Inagro.

Praktijkvoorbeeld

Onderstaand voorbeeld vertrekt van een praktijkperceel waarop een goede pH van 6,4 op een zandleemgrond gemeten wordt. Omdat deze pH in functie van de textuur en de komende teelten geen bekalking nodig heeft, kan er een gebrek aan calcium ontstaan voor de opgegeven teelten, namelijk aardappel en graangewassen. Daarom wordt een calciumadvies van 300 kg CaO per hectare aangeraden.
 
Contact
 
Inhoudelijke vragen:
Franky Coopman
E franky.coopman@inagro.be
T 051 27 33 45
Verantwoordelijke Pers en Communicatie:
Bart Verhaeghen
bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 222 066
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting