Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte nieuwe onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van REO Veiling in Roeselare. Het ontwerpteam onder leiding van META architectuurbureau is aangesteld om het project te realiseren.

Ontwerpteam aangesteld voor dakserre Inagro op REO Veiling

Met de dakserre voor onderzoek en innovatie in de tuinbouw wil kennispartner Inagro zich verder verbinden aan de logistieke sector, de consument en industriële partners. Daarnaast zal het gebouw een voorbeeld zijn van meervoudig ruimtegebruik in een stedelijke omgeving, wat een oplossing kan zijn voor de vestigingsproblematiek van nieuwe of uitbreidende (glastuinbouw)bedrijven. Zo wordt onderzoek naar stadslandbouw opengesteld naar de sector en andere belanghebbenden én krijgt stedelijke tuinbouw op industriële daken een prominente plaats in de skyline van Roeselare. De provincie West-Vlaanderen ondersteunt de realisatie van dit ambitieuze project en daarmee de verdere ontwikkeling van onze glastuinbouw.

Pilootproject Productief Landschap
 
ILVO, de Vlaamse Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen en het departement Landbouw en Visserij selecteerden in 2014 dit project als Pilootproject Productief Landschap. Het project werd gelauwerd voor zijn combinatie van onderzoek en educatie, wat moet resulteren in een opschaling en professionalisering van het stadslandbouwmodel. Bovendien beoogt het een kwalitatieve wisselwerking tussen het landschap en de samenleving, tussen stad en platteland. Dat is mogelijk dankzij de ligging langs de Ring van Roeselare. Daarnaast is de dakserre een meerwaarde voor de ruimtelijke architectuur en uitstraling van de REO-site en integreert het de meest geavanceerde technieken voor innovatief onderzoek van Inagro in de glastuinbouw.
 
Dankzij zijn selectie als Pilootproject Productief Landschap kreeg het project Dakserre Inagro in de loop van 2015 een regisseur toegewezen en werd een intensief begeleidingstraject opgestart. Dat leidde tot een ontwerpwedstrijd, waaruit finaal het ontwerpteam gekozen werd. Het team van META architectuurbureau met partners Van Bergen Kolpa Architecten, Smiemans, Tractebel Engineering en Wageningen UR Glastuinbouw overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Dat team neemt de verdere concretisering en uitwerking van het project tot en met de begeleiding van de bouwwerken op zich.
 
Van de realisatie zal een draaiboek opgesteld worden met do’s  en don’ts. Dat is bruikbaar bij de realisatie van toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik tussen verschillende partijen.
 
Onderzoeksvragen van de toekomst beantwoorden
 
Het project Dakserre Inagro zal beschikken over een aantal unieke onderzoeks- en demofaciliteiten die een inspiratiebron worden voor de sector. De serre zal uitblinken in professionaliteit en de mogelijkheid bieden om praktijkgerichte onderzoeksvragen van de komende decennia te beantwoorden. Niettemin blijft de onderzoeksserre representatief voor de moderne teelt van vruchtgroenten en bladgewassen. Aansluitend bij de onderzoeksserre biedt een gevelserre de mogelijkheid voor demonstratie van en onderzoek op verticale teelt: hangende carrousels met goten, potten, of ook meerlaagsystemen met additionele belichting.
 
Functionele organisatie van onderzoek en voorlichting
 
De projectopdracht omvatte de realisatie van drie functies: onderzoek, uitstraling van de tuinbouw aan de zijde van de Roeselaarse ring en een voorlichtingscentrum gericht op communicatie met zowel de professionele tuinbouwsector als het brede publiek. Het ontwerpteam realiseerde die drie functies binnen één lichte serreconstructie die rust op de betonnen sokkel van de kistenloods. Het uiteindelijke ontwerp voorziet in een veelheid aan gebruiksmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen: telers, onderzoekers, toeleveranciers, studenten, bezoekers. De functionele schikking van de binnenruimten laat toe de diverse bezoekers in optimale omstandigheden te ontvangen zonder de technische werkzaamheden of het onderzoek te belemmeren.
 
Minimale milieu-impact bij bouw en exploitatie
 
De realisatie van de dakserre gebeurt met een minimale ecologische voetafdruk. Enerzijds gaat de voorkeur uit naar duurzame bouwmaterialen met een beperkte milieu-impact. Anderzijds wordt erover gewaakt dat de latere exploitatie en onderhoud een minimum aan energie vragen. Er zal een verbinding gemaakt worden met het warmtenet van MIROM en met de WKK van het onderliggende gebouw van REO Veiling. Daarnaast zullen zonnepanelen zorgen voor eigen energieopwekking. Koeling in de kassen zal gebeuren met natuurlijke ventilatie, aangevuld met adiabatische koeling door hogedrukverneveling. Door zoveel mogelijk recirculatie en ontsmetting/zuivering van de waterstromen toe te passen, wordt gepoogd voor zowel de teelt als voor de sanitaire voorzieningen een gesloten waterbalans te creëren.
 
Binnenkort zitten Inagro, REO Veiling en het team onder leiding van META Architectuurbureau samen om de plannen te concretiseren. De sector (tuinders en toelevering) worden actief betrokken bij het hele traject. De opening van het gebouw is voorzien voor het voorjaar van 2018.
 
Contact
 
Inhoudelijke vragen:
Griet Terryn
E griet.terryn@inagro.be
T 051 27 32 00
 
Verantwoordelijke Pers en Communicatie:
Bart Verhaeghen
E bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 22 20 66