In 2015 namen we afscheid van de papieren versie van “Vijanden van gewassen”. Op 3 mei 2016 lanceert Inagro de gewasbeschermingsapplicatie, de digitale opvolger van ‘het boekje’. Met die webapplicatie kunnen landbouwers snel en gemakkelijk informatie krijgen over ziekten en plagen in hun teelten en de beheersing ervan.

Vijanden van gewassen gaat digitaal

Sinds jaar en dag nemen land- en tuinbouwers, maar ook loonsproeiers en studenten in een landbouwopleiding, het boekje “Vijanden van gewassen” ter hand. Dat gaf jaarlijks een overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen voor de voornaamste ziekten, plagen en onkruiden in hun teelten. Na 47 uitgaven op papier was het tijd voor vernieuwing.

Niet zomaar een digitale vertaling

Het boekje was een mobiele app avant la lettre. Heel wat telers namen het mee in hun sproeistoffenlokaal of in hun tractor. Ook de digitale versie moet op elk moment en op elke plaats onmiddellijk en gebruiksvriendelijk raadpleegbaar zijn.

Via de online gewasbeschermingsapplicatie kunnen landbouwers snel en gemakkelijk informatie opzoeken over ziekten en plagen in hun teelten en de beheersing ervan. Met een handige zoekfunctionaliteit vindt de gebruiker sneller de informatie die hij nodig heeft. De eenvoudige opbouw voorziet bovendien dat de landbouwer vanuit verschillende invalshoeken een antwoord krijgt op zijn vragen.

De online gewasbeschermingsapplicatie is niet zomaar een digitale vertaling van het boekje. Een webapplicatie biedt heel wat voordelen ten opzichte van het boekje. Zo is de app aangepast voor gebruik op smartphone en tablet, waardoor de landbouwer de info steeds bij de hand heeft. Erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen evolueren snel, wat een knelpunt was voor de gedrukte brochure. Met de gewasbeschermingsapp krijgen de gebruikers wél altijd de meest actuele info over de erkende gewasbeschermingsmiddelen in hun teelten.

Voor alle telers, met focus op akkerbouw en tuinbouw

Net als in het boekje ‘beperkt’ de digitale applicatie zich tot de akkerbouw- en tuinbouwgewassen, met uitzondering van de bieten. Aardbei en kiwibes zijn de enige fruitsoorten die opgenomen zijn in de applicatie. De applicatie is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren en de gebruikers beter te leren kennen, moet elke gebruiker zich wel online registreren en daarna eenmalig inloggen met zijn login en wachtwoord.

Niet alleen bestrijding, maar ook preventie

IPM betekent in de eerste plaats preventie. Om preventieve maatregelen te kunnen toepassen, moet de vijand goed gekend zijn: de symptomen, de levenscyclus, de omstandigheden waarin hij zich ontwikkelt en hoe hij te monitoren is.

Al die informatie, met fotomateriaal, én de mogelijke preventieve maatregelen zijn in de applicatie voor heel wat teelt-vijand combinaties gebundeld in een handige fiche. Twijfelt de teler op het veld over een bepaald symptoom, dan kan een snelle check uitsluitsel brengen. Het is de betrachting van Inagro om dergelijke fiches voor alle teelt-vijand combinaties te voorzien in de app.

Blijven werken aan een app op maat

De ontwikkeling van de gewasbeschermingsapp startte in 2015, maar de lancering in 2016 maakt het verhaal niet af, integendeel. Vandaag staat de eerste versie klaar. De app zal dit jaar uitgebreid worden naar de onkruiden en meer teelten. Daarnaast wil Inagro nieuwe functionaliteiten inbouwen, inspelend op de wensen van de doelgroep. Zo moet de applicatie er een zijn op maat van de land- en tuinbouwers. Gebruikers kunnen via de app hun ervaringen delen en hun feedback bezorgen aan Inagro. Daarnaast zal een gebruikersgroep van telers samen bekijken hoe de app verder uitgebouwd kan worden, volgens de behoeften van de gebruikers. Wie interesse heeft om in die gebruikersgroep te participeren, kan zich melden bij Ellen Pauwelyn.

Waar moet ik zijn?

https://gewasbescherming.inagro.be


Wie de app wil raadplegen moet zich registreren als klant bij Inagro. Dit is volledig gratis en zo gebeurd.

Meer info  

Ellen Pauwelyn – Coördinator gewasbescherming/IPM
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90

Bart Verhaeghen – Pers en communicatie
bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 22 20 66

Gekoppelde thema's & sectoren: