Het kan gebeuren dat een dier per ongeluk in een mestput valt. Sommige veehouders lossen het probleem zelf op, maar onderschatten daarbij het gevaar van vrijkomende mestgassen. De confrontatie kan nochtans een fatale afloop hebben. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, herdachten de vier West-Vlaamse brandweerzones het interventieaanbod.

Kosteloze interventie voor het redden van dieren in nood

Mestgassen zijn niet zonder gevaren. Jammer genoeg zijn al heel wat mensen ermee geconfronteerd, soms met goede afloop, in verschillende situaties echter wel met een fatale afloop.

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met verschillende partners om die ongevallen te voorkomen. Eén van de gevaarlijkste situaties is die waarbij mensen of dieren in de mestput gevallen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door roosters die verzakt zijn. Dan is het alle hens aan dek om mens of dier in veiligheid te brengen. Vaak wordt daarbij de eigen veiligheid en die van alle helpers in gevaar gebracht. Bij het redden van de dieren kunnen vrijkomende mestgassen een groot gevaar betekenen, zelfs met de dood tot gevolg in een zeer korte tijdspanne.
 
De brandweer kan in die situatie professionele hulp bieden. Veehouders aarzelen vaak om hun hulp in te roepen uit schrik voor de factuur achteraf. Voor heel West-Vlaanderen geldt nu eenzelfde kosteloos basisaanbod voor het redden van dieren. Die afspraken zijn gemaakt met alle West-Vlaamse brandweerzones in overleg met de gouverneur en de gedeputeerde. Zo hopen ze dat de drempel verdwijnt om de hulp van de brandweer in te roepen.
 
Het aanbod

De tussenkomst van de brandweer is gratis als het gaat om het redden van dieren in nood. Dat betekent dat het om levende dieren gaat, in nood en dat de tussenkomst urgent is. Het kosteloze basisaanbod beperkt zich tot de inzet van zes brandweerlieden gedurende twee uur of twaalf manuren, inclusief de inzet van het nodige materieel. Het redden van mensen is gratis, onvoorwaardelijk.
De ervaring leert dat in 75% van de gevallen de opdracht kan uitgevoerd worden binnen die limieten. Dat betreft het basisaanbod. Voor elke interventie die langer duurt of meer inzet vraagt van brandweermannen of materieel, heeft elke zone een retributiereglement. Meer info daarover is te verkrijgen bij de zonesecretariaten:
 

Alle partners vonden een kosteloos startaanbod belangrijk. Dat laat de veehouder toe om zonder aarzelen de brandweer erbij te halen. Zij kunnen de gevaren inschatten, samen met de landbouwer bepalen hoe de redding best kan gebeuren en materiaal inzetten. Ziet het ernaar uit dat de interventie langer zal duren, dan spreekt de landbouwer met de brandweer af wie wat doet en wat de kostprijs daarvan is.

Dieren redden in noodsituaties is heel belangrijk. We moeten echter vermijden dat we zelf in gevaar komen. Het sluipende gevaar van mestgassen is altijd aanwezig. Dat en andere gevaren correct inschatten en er naar handelen, is heel belangrijk. De brandweer is daarin dé partner.
 

Voor alle dringende oproepen: bel  112
Voor meer informatie:
Lieven Louwagie
Lieven.louwagie@west-vlaanderen.be
T 050 40 32 47