Sinds 2014 ondersteunen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis tijdens de VarkensAcademie. Dat is nodig, want hoewel de sector stilaan uit een dal klimt, blijven de varkenshouders kwetsbaar. De mix van praktische info op maat van het bedrijf en de mogelijkheid tot netwerken met collega-varkenshouders zorgde tijdens de derde jaarlijkse trefdag op vrijdag 25 november voor een recordopkomst van zo’n 400 deelnemers.

Economische en technische kengetallen centraal tijdens derde trefdag van de VarkensAcademie

Vorige zomer hoopten varkenshouders dat de crisis in hun sector stilaan over zijn dieptepunt heen zou zijn. Dit voorjaar stegen de biggen- en vleesvarkensprijzen langzaam en tot eind september hielden mooie basisprijzen stand. De prijsdaling die begin oktober startte en enkele weken aanhield, deed de sector echter opnieuw beseffen hoe fragiel de exportgerichte varkensmarkt nog steeds is. Daarom lag de focus tijdens de derde editie van de trefdag van de VarkensAcademie op de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering en de kennis van bedrijfseigen technische en economische cijfers.

Samenwerken, kennis verzamelen en delen

_INA7410_LR.jpgDe plenaire sessie ving aan met de inzichten van Jan Degryse. Als bedrijfsrevisor met achtergrond in de varkenshouderij bracht hij de varkenshouders kennis bij over financiële aspecten in de bedrijfsvoering. Onder meer de kasplanning, de analyse van de kostprijs en de financiële planning bij investeringen stonden op de agenda. Daarnaast leerde hij de deelnemers ook hoe ze een bedreiging van de gezondheid van hun bedrijf kunnen herkennen. Tijdens zijn betoog riep Jan op om in team te werken, maar hij moedigde de aanwezige varkenshouders ook aan om zelf initiatief te nemen, knopen door te hakken en ondersteuning te vragen bij derden. Daarnaast wees hij de varkenshouders op hun verantwoordelijkheid: elke bedrijfsleider moet zijn cijfers kennen.
 
Aansluitend namen enkele varkenshouders uit de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouderij (VPOV) het woord. VPOV, waarvan al 150 varkenshouders lid zijn, verzamelt marktinformatie om een doorzichtige markt te bekomen. Door varkenshouders te informeren hoopt de organisatie de individuele marktpositie van de primaire sector te versterken. Met een vergelijking van de stookolieprijzen en prijzen van reforme zeugen trachtten de sprekers de meerwaarde van de VPOV aan te tonen en het publiek te overtuigen om in te stappen.
 
Na het economische, plenaire programma volgde een keuzeprogramma. Daarin zoomden verschillende onderzoekspartners voornamelijk in op technische informatie om de bedrijfsvoering te optimaliseren met efficiëntie, duurzaamheid, rendabiliteit en dierengezondheid als sleutelwoorden. Zo gaf Kristien Vanbelleghem (Vanden Avenne nv) praktische tips over onder meer uiergezondheid, controle tijdens het werpen en biestmanagement. Daarnaast wees Frank Lemans van Klima+ erop dat ventilatie op heel wat bedrijven een onderschat probleem is. “Wind is één van de grootste vijanden van het ventilatiesysteem”, liet de ventilatie-expert verstaan. Hij zoomde in op de optimalisatie van bestaande ventilatiesystemen en gaf aandachtspunten bij nieuwbouw.
 
_INA7490_LR.jpgDat er geen pasklare antwoorden zijn om de varkensziektes PRRS en Circo te verbannen op het varkensbedrijf, weten de meeste varkenshouders al. En dat beide ziektes heel wat (economische) schade berokkenen, hebben heel wat varkenshouders helaas al ondervonden. Vanuit haar ervaring bij DGZ en resultaten uit onder meer de biggenmonitor gaf Tamara Vandersmisse tips om de infectiedruk te onderdrukken.
 
Dominique Huits van Inagro spitste ze zich toe op de mogelijkheden van alternatieve waterbronnen op een varkensbedrijf. Daarnaast lichtte ze de mogelijke waterbehandelingen toe. Tot slot gaf ze praktische informatie over het bewaren en toepassen van ontsmettingsmiddelen in drinkwater. Sander Palmans van KU Leuven ging dieper in op reductie van voederverbruik. Aan de hand van beeldmateriaal wees hij de aanwezigen op mogelijke problemen bij afstellingen van voederbakken.
 
De valorisatie van eigen granen op het bedrijf wint steeds meer belangstelling van de veehouders. Dirk Fremaut bracht de deelnemers kennis bij over de verschillende graansoorten, de mogelijkheden van zelf inmengen en de formulatie van het veevoeder. Hij dacht daarbij ook aan de beoogde investeringen, extra arbeid en de invloed op de zoötechnische prestaties van de dieren.
 
Recordaantal deelnemers
 
_INA7401_LR.jpgDat de varkenshouders de trefdag van de VarkensAcademie waarderen, bleek opnieuw uit de opkomst. De Provincie West-Vlaanderen en Inagro mochten zo’n 400 deelnemers verwelkomen. De dagformule met een gevarieerd aanbod aan kennis en voldoende mogelijkheid tot netwerken met collega-varkenshouders blijft dus aantrekkelijk.
 
De trefdag geeft naar jaarlijkse gewoonte het startschot voor een goedgevuld jaarprogramma. Daarmee hopen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de West-Vlaamse varkenshouders verder te ondersteunen in hun activiteiten. Wie alle informatie rechtstreeks in de mailbox wil ontvangen, kan zich registreren op de website van Inagro.


Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij