Op 20 januari lanceren de Universiteit Gent, Inagro en REO Veiling een leerstoel voor stadstuinbouw onder de naam Agrotopia. Daarmee willen ze een inspirerend kader tot stand brengen dat in binnen- en buitenland gekend is voor zijn visionaire concepten rond verticale land- en tuinbouw en stadstuinbouw.

Leerstoel voor stadstuinbouw vernieuwt serreteelt

Duurzame glastuinbouw stimuleren

De UGent, REO Veiling en Inagro slaan voor dit project de handen in elkaar om duurzame glastuinbouw verder te ondersteunen. De Vlaamse glastuinbouwsector staat in voor meer dan 15% van de landbouwproductiewaarde in Vlaanderen, en dat op een beperkte oppervlakte van net geen 2000 hectare. Toch is het areaal serres in Vlaanderen de voorbije jaren systematisch gedaald. Dat komt onder meer door het regionale en lokale beleid rond ruimtelijke ordening, en door de toenemende productiekosten van serreteelt. Om dit tegen te gaan, lanceerde Vlaanderen in 2003 het Actieplan voor glastuinbouw.

Ook dit project wil duurzame glastuinbouw stimuleren. Door te investeren in een nieuwe onderzoeksinfrastructuur en in onderzoek naar toekomstgerichte en professionele stadslandbouw willen de UGent, Inagro en REO Veiling bijdragen tot een positieve beeldvorming rond glastuinbouw in Vlaanderen.

Innovatie in serreteelt is nodig

Professor Jan Pieters, promotor van de leerstoel Agrotopia, benadrukt het belang van innovatie in de glastuinbouwsector: “Binnen deze leerstoel willen we zowel de ruimtelijke problematiek als de stijgende productiekost ext 02_metbron_lq.jpgaanpakken. Ten eerste zullen we inzetten op innovaties, onder meer om meervoudig ruimtegebruik in de serre mogelijk te maken. Ten tweede willen we glastuinbouw integreren met andere functies en sectoren.” Een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik is het gebruik van carrousels met goten, potten, of ook meerlagensystemen met extra belichting.

De integratie met andere sectoren biedt veel kansen, aldus Bart Naeyaert, voorzitter van Inagro: “Dit sluit aan bij de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouwsector die we voor ogen hebben. Wel komen hier een aantal technologische uitdagingen bij kijken. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met onze Vlaamse kenniseconomie in staat zijn om hier antwoorden op te vinden. Met deze nieuwe vorm van glastuinbouw gaan we op zoek naar nieuwe kansen voor de sector. We sluiten hiermee ook naadloos aan op de actuele ideeën rond stadslandbouw die steeds meer terrein winnen. Zo dragen we bij aan de mogelijke oplossingen om de groeiende stedelijke bevolking van veilig en vers voedsel te voorzien.”

Dakserre als proeftuin

Inagro start in de loop van 2017 met de bouw van de dakserre op de kistenloods van de REO _INA8399_2.jpgVeiling. De serre opent haar deuren in 2018 en biedt unieke kansen: ze zal niet alleen onderzoek huisvesten van Inagro zelf, maar is ook de belangrijkste proeflocatie voor onderzoek binnen deze leerstoel. In die serre ligt de nadruk op meervoudig ruimtegebruik, innovatieve energiebesparende technieken, recuperatie van afvalstromen, logistieke ondersteuning door robotisering, smart farming, en precieze tuinbouw door teeltsturing. De infrastructuur, die op een plaats komt waar de producent en de afnemers van verse groenten elkaar dagelijks treffen, moet als een platform functioneren waarin technologiebedrijven samen met kenniscentra en telers kunnen samenwerken volgens de principes van co-creatie.

 

Meer info

Prof. Jan Pieters
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
T +32 9 264 61 88
M +32 479 32 02 62
E jan.pieters@ugent.be


Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten