Melkveebedrijfsleiders in de Westhoek hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en begeleiding om hun complexere bedrijfsvoering te evalueren en gericht bij te sturen. Daarom ondernemen Inagro en Boerenbond gerichte acties. Via demonstraties op voorbeeldbedrijven zorgen ze voor technische en economische verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast brengen ze kleine groepjes melkveehouders samen om een blijvende uitwisseling van ervaringen tussen bedrijven op gang te brengen. De eerste studieclub zorgde alvast voor boeiende interacties.

Studieclubs in Westhoek maken melkveehouders slimmer

Melkveebedrijven weerbaar maken

De acties kaderen in een nieuw driejarig project dat op 1 april van start ging: ‘Kennis delen in de Westhoek’. Daarin willen Inagro en Boerenbond zoveel mogelijk veehouders in die regio bereiken met advies, tips en ervaringen om de technische resultaten op het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Zo zetten ze onder meer in op de bedrijfskengetallen, zoals productie, voederefficiëntie, vervangingspercentage, succesvolle jongvee-opfok, ruwvoederopbrengst per hectare en de optimalisatie van melken met een robot.
 
Zo’n 45 % van de West-Vlaamse melkveebedrijven bevindt zich in de Westhoek. Dat is maar liefst 17 % van alle Vlaamse melkveebedrijven. “Door hen intensief te begeleiden willen we de weerbaarheid van de regio versterken”, duidt Ilse Louwagie, medewerker melkveehouderij in Inagro.
 
 
Studieclubs en praktijkdagen
 
Ruim twintig studieclubs staan op het programma. Daarnaast kunnen melkveehouders de komende jaren inspiratie opdoen tijdens praktijkdagen op voorbeeldbedrijven. De eerste praktijkdag vindt plaats op 8 juni 2017. Tijdens de studieclubs staan diverse thema’s centraal, zoals voederefficiëntie en voedersaldo, optimalisatie van de ruwvoederuitbating (incl. bemesting en graslandmanagement), jongvee-opfok, levensproductie melkvee, droogstandsmanagement, drinkwaterkwaliteit, energieverbruik en praktische arbeidsorganisatie. De deelnemende veehouders kunnen zelf ook voorstellen voor thema’s indienen.
 
 
Eerste bijeenkomst ‘jongvee’ geslaagd
 
In mei namen negen melkveehouders deel aan een eerste bijeenkomst met ‘jongvee’ als centraal thema. De deelnemers vergeleken hun jongveemetingen en gegevens uit een vragenlijst die ze vooraf invulden. Die informatie toonde onder andere aan dat de jongveegroei in bepaalde leeftijdscategorieën nog heel wat verschilt tussen de bedrijven. Daarom kregen de melkveehouders enkele tips om de groei verder te verbeteren. Daarnaast bleek dat vier van de negen aanwezige bedrijven nooit de biestkwaliteit meet. Bijgevolg demonstreerde Inagro meteen drie verschillende biestmeters, zodat de melkveehouders de kwaliteit in de toekomst vaker meten!
 
 
Jongvee en drinkwater onderwerpen van eerstvolgende bijeenkomsten
 
grafiek_tabel_jongveeInseminsatie_Inagro.pngOp 8 en 15 juni organiseert Inagro twee praktijkdagen. Melkveerantsoen, jongvee-opfok, drinkwaterkwaliteit en -hoeveelheid staan er centraal. In de aanloop naar de praktijkdagen verwerkte het proefcentrum gegevens van zo'n 1500 borstomtrekmetingen. Daaruit blijkt dat ruim 70 % van de vaarzen in de leeftijdscategorie van 13 tot 14 maanden het ideale inseminatiegewicht bereikt, terwijl slechts 28 % van de veehouders dan start met de eerste inseminatie. Aangezien vaarzen van 10 maanden oud in hun puberteit komen en vanaf 380 kg klaar zijn voor inseminatie, starten veel veehouders dus nog te laat met insemineren. Tijdens de studiedagen krijgen de melkveehouders nieuwe inzichten uit het cijfermateriaal van Inagro.
 
Zomer betekent doorgaans hittestress bij melkvee, met een hoger drinkwaterverbruik als gevolg. Tijdens de studiedagen deelt Dominique Huits van het Kenniscentrum Water van Inagro haar expertise over het gebruik van kwaliteitsvol drinkwater. Begin juli begeleidt ze ook twee studieclubs die daarbij aansluiten. Daarin kunnen kleine groepjes veehouders hun ervaringen uitwisselen over de kwaliteit van diverse waterbronnen - zoals regenwater, diepdrainagewater, open putwater – en eventuele ontsmetting. Ook drinkwateropname en kostprijs van waterbronnen komen aan bod. Wie wil aansluiten bij de studieclub, kan zich inschrijven via info.melkveehouderij@inagro.be.

Praktisch
 
  • Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten? Heb je vragen over jouw bedrijfsvoering? Neem dan contact op met Inagro via 051 27 33 86 of info.melkveehouderij@inagro.be.
  • Op donderdag 8 juni 2017 gaat het project officieel van start. Melkveehouders zijn welkom op het bedrijf van Dirk en Griet Vandecandelaere-Cornelis in Wervik. Drie thema’s staan er centraal:
    • Voeding van melkgevende en droogstaande dieren (Eddy Decaesteker)
    • Groeiresultaten jongvee met bijpassende adviezen (Ilse Louwagie en Stijn Pauwelyn)
    • Alternatieve waterbronnen: beschikbaarheid en kwaliteit? (Dominique Huits)

Deze studiedag start om 13 u. Om 16u15 sluiten we af met een hapje en een drankje. Inschrijven is verplicht en kan tot en met maandag 5 juni 2017 via dit formulier. Alle melkveehouders zijn welkom!

* Dezelfde studiedag wordt herhaald op 15 juni 2017 op het bedrijf van Jo en Chantal Vandamme-Huys in Bredene.
 
As_4_West_VLaanderen_zonder_VLM.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij