Reststromen uit de tuinbouwsector waardevol benutten, kan een win-winsituatie opleveren voor het milieu en de economie. Negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gestart met het project "BioBoost". Daarin werken ze tot december 2019 samen om de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Op de website www.bioboosteurope.com kunnen tuinbouwers nu al interessante informatie terugvinden.

BioBoost stimuleert biogebaseerde ontwikkeling van tuinbouw in Europa

Tuinbouwresiduen op een waardevolle manier benutten
De tuinbouwsector produceert grote hoeveelheden groenafval, zoals plantaardige resten (stengels en bladeren) en onverkoopbare groenten en fruit. Momenteel worden die meestal weggegooid of gebruikt als compost. Groenafval vindt ook toepassingen in groen biogas. In het project BioBoost willen de partners plantaardige hulpbronnen op een duurzamere, efficiëntere en geïntegreerdere manier benutten om te komen tot een milieuvriendelijke en hernieuwbare glastuinbouweconomie.

Tot december 2019 onderzoeken ze de mogelijkheden om tuinbouwresiduen en plantenstoffen op een waardevolle manier te gebruiken. Daarnaast voeren ze gezamenlijke proef- en testprojecten uit bij onderzoeksinstellingen en bedrijven om de mogelijkheden te toetsen aan de praktijk. Activiteiten moeten bovendien de samenwerking tussen bedrijven in de tuinbouw, onderzoekers en overheden in de drie Europese tuinbouwregio's versterken. In België ligt de focus daarvoor in de regio Roeselare, in Nederland de regio Westland en in het Verenigd Koninkrijk het Lea Valley-gebied. Tot slot biedt het project hulp aan mkb-bedrijven in die regio’s om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen die plantenresten of planteninhoudsstoffen benutten voor bijvoorbeeld de voedsel- en diervoederindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie of voor bouwmaterialen.
 
Win-winsituatie voor milieu en economie
DSC_5298_LR.jpg

Op basis van de ervaringen in het project en elders in de Europese Unie willen de projectpartners een aanpak ontwikkelen die een win-winsituatie oplevert voor het milieu en de economie. Zo willen ze de ontwikkeling van een bio-economie in de tuinbouwsector stimuleren. Tuinbouwafvalstromen zullen verminderen en voornamelijk (her)gebruikt worden als basismateriaal voor nieuwe toepassingen en producten. Dat verbetert de efficiëntie van hulpbronnen en de circulaire economie. Dat is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan een hoogwaardig gebruik van die afvalstromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en haar economische zekerheid versterken.

Website bevat nu al interessante info voor tuinbouwers
Uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.bioboosteurope.com. Tijdens de looptijd van het project zullen daar regelmatig nieuwsberichten en artikels over de resultaten van het onderzoek verschijnen. Daarnaast zal de website tuinbouwers ook informeren over de vele activiteiten (waaronder studiedagen, workshops en matchmaking events) die plaatsvinden in BioBoost. Tot slot kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de projectnieuwsbrief. Die bundelt twee keer per jaar het nieuws rond biogebaseerde ontwikkelingen in de tuinbouw en aankomende evenementen!


Samenwerkingsverband
BioBoost loopt van januari 2017 tot december 2019 en wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zuid-Holland.

 
BioBoost is een samenwerkingsverband van negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Lead partner is de gemeente Westland. De andere partners zijn Inagro, Vives, ILVO, Kenniscentrum Plantenstoffen, National Institute of Agricultural Botany, Greenpack, Van Vliet Contrans en Epping Forrest District Council.
 
 
Logobanner_bioboost.PNG

 
Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Documenten