In heel Europa gaan de populaties patrijzen en andere akkervogels er zorgwekkend snel op achteruit. Geschikte leefgebieden met voldoende nest- en schuilgelegenheid en zomer- en wintervoedsel voor akkervogels worden steeds schaarser. In het Europese project 'PARTRIDGE' slaan organisaties uit Vlaanderen, Engeland, Schotland, Nederland en Duitsland de handen in elkaar om een doordacht agrarisch natuurbeheer tot stand te brengen. Tijdens een terreinbezoek op woensdag 30 augustus in Ramskapelle staken betrokken boeren, landbouwadviseurs, onderzoekers, natuurbeschermers, jagers en beleidsambtenaren voor het eerst de koppen bij elkaar.

Project ‘PARTRIDGE’ richt schijnwerper op patrijs in Ramskapelle

Patrijs als paraplusoort
De achteruitgang van typische akkervogels is een zorgwekkende trend in heel West-Europa. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Inagro, Agrobeheercentrum Eco², Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek (INBO) en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) engageren zich in een Europese samenwerking met organisaties uit Engeland, Schotland, Nederland en Duitsland voor het behoud van de patrijs op onze akkers.

“De patrijs dient in dit project als indicator voor de akkervogel-biodiversiteit”, vertelt Willem Van Colen, die 'PARTRIDGE' vanuit Inagro opvolgt. “De vogel is een paraplusoort. Een patrijzengericht agrarisch beheer zal ook zijn vruchten afwerpen voor andere akkervogelsoorten.”
 
Europese kennis naar Vlaanderen halen
Gedurende vier jaar zullen de projectpartners de meest effectieve beheermaatregelen in kaart brengen en uittesten in het Europese Interreg North Sea Region-project ‘PARTRIDGE’. In het verleden bouwden de betrokken Engelse en Duitse organisaties al een aanzienlijke hoeveelheid kennis en ervaring op rond akkervogelbescherming. De overdracht van die kennis zal het Vlaamse akkervogelbeleid een stevige boost geven. Verspreid over de Europese partnerlanden zijn in totaal tien voorbeeldgebieden afgebakend van elk 500 ha. Die krijgen de komende jaren een patrijs-vriendelijke inrichting en een effectief beheer. De Vlaamse demogebieden liggen in de polder van Ramskapelle (Nieuwpoort) en de Isabella- en Kapellepolder (Assenede).
 
Patrijsvriendelijk beheer
In de voorbeeldgebieden test Inagro enkele nieuwe patrijzenmaatregelen uit. Zo zaait het proef-centrum meerjarige bloemenmengsels in, legt het keverbanken aan en plant het groepjes struiken aan. Daarnaast worden bestaande beheerovereenkomsten geoptimaliseerd. “Het doel is telkens om het voedselaanbod met insecten en granen te vergroten en voldoende schuil- en nestgelegenheid te voorzien”, aldus Willem Van Colen. “Tijdens de winterperiode voederen lokale jagers de patrijzen bij en worden natuurlijke vijanden van de patrijs onder controle gehouden.”
 
Tellingen in de demogebieden zullen de effecten van die experimentele maatregelen op de biodiversiteit weergeven. Het vooropgestelde resultaat is een toename van 30 % in de patrijzen-populatie en in de algemene biodiversiteit tegen het einde van het project in 2020. Als de experimentele maatregelen hun effectiviteit bewijzen, kunnen ze uitmonden in een nieuwe beheerovereenkomst, aangeboden door de VLM.
 
Inpasbaar in de landbouw?
De inpasbaarheid van de maatregelen in een moderne en rendabele landbouwbedrijfsvoering is cruciaal in dit project. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de lokale landbouwers. Boeren die deelnemen aan het project, krijgen ondersteuning bij de praktische uitvoering van de maatregelen en ontvangen een marktconforme vergoeding. Via een bevraging zal VLM ook nagaan waarom landbouwers al dan niet willen meewerken aan agrarisch natuurbeheer. In het PARTRIDGE-project staat een win-winsituatie voor landbouw en natuur voorop!
 


Betrokken landbouwers nemen deel aan aftrap

_DSC9821_LR.jpgOp woensdag 30 augustus vond de eerste projectbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen in het projectgebied in Ramskapelle. Boeren, landbouwadviseurs, onderzoekers, natuurbeschermers, jagers en beleidsambtenaren werden er verwelkomd door de projectleider Dr. Francis Buner (Senior Conservation Scientist van het Britse ‘Game and Wildlife Conservation Trust') en de Vlaamse projectpartners. Onder andere de praktische uitwerking van patrijsvriendelijk beheer en de landbouwkundige inpasbaarheid ervan kwamen aan bod.
 
Als akkerbouwer met voeling voor de natuur is Eric Cloet uit Diksmuide enthousiast over het project: "Voor mij is het haalbaar om akkervogelmaatregelen in te passen in mijn bedrijfsvoering. Ik weet wat de akkervogels nodig hebben en ik ken mijn bedrijfsvoering door en door. Ik geniet ervan als ik een klucht patrijzen op mijn landerijen zie."
 

 

Meer info
Willem Van Colen
willem.vancolen@inagro.be
051 27 33 15

 

PartridgeLogo.png

Vlaamse partners:

logobanner_partridge.PNG

INTERREG North Sea is een programma van de Europese Unie ter bevordering van de economische, ecologische, sociale en territoriale toekomst van de ruimte van Noordwest-Europa. Ze financiert activiteiten op basis van de samenwerking tussen partners uit acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. - http://northsearegion.eu/partridge/

 

 

Bron foto patrijs: Rollin Verlinde

Bron groepsfoto's: Inagro
V.l.n.r.: Korneel Verslyppe (Eco²), Kathleen Vanhuyse (HVV), Willem Van Colen (Inagro), Francis Buner (GWCT, projectleider), Eric Cloet (deelnemende landbouwer), Yasmine Verzelen (INBO), Frank Stubbe (VLM), Ignace Deroo (Boerenbond)

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouw In Zijn Omgeving