Inagro kon voor deze praktijkworkshop twee topexperten in de voortplanting van snoekbaars naar Roeselare halen. Een selecte groep internationale deelnemers zullen een week lang de kneepjes van het vak leren. Dit initiatief is een belangrijke aanvulling op het onderzoek omdat in heel wat startende aquacultuurbedrijven de praktische kennis tekort schiet.

Internationale workshop snoekbaars brengt Europese aquacultuurspecialisten samen in Inagro

Jaarrond voortplanting

Het grote voordeel van aquacultuur is dat je het hele jaar dezelfde hoeveelheid vis met een constante kwaliteit kunt leveren. Maar hiervoor heb je natuurlijk ook jaarrond voortplanting nodig. Voor de kweek van snoekbaars is dit nog een hele grote uitdaging. Dit zet dan ook een sterke rem op de verdere ontwikkeling van de aquacultuurbedrijven in Europa.

Momenteel is er maar één bedrijf in de wereld die het  jaar rond snoekbaarspootvis kan produceren. Zij gebruiken die dan nog enkel voor eigen opkweek.  Met onze workshop hopen we dan ook de snoekbaars productie in Europa een flinke duw in de rug te geven. De deelnemers komen uit Vlaanderen, Finland, Duitsland, Zwitserland en Italië. Een ideale situatie om over de grenzen heen kennis en ervaring uit te wisselen. 

Door de grote interesse en de beperkte capaciteit per workshop (max. 8) is er nu reeds beslist dit volgend jaar te herhalen.

Topexperten aan het werk

Inagro kon voor deze workshop twee top experten naar Roeselare halen, Dr. Daniel Zarski van de Polish University of Warmia and Mazury en Dr. Uros Ljubobratovic uit Servië, van het Hongaarse instituut NARIC. Beiden zijn expert in zoetwatervisreproductie en behoren tot de zeer selectie groep wetenschappers die de artificiële reproductie van snoekbaars onder de knie heeft.

Tijdens de workshop van 11 tot en met 15 september in het Praktijkcentrum Aquacultuur van Inagro wordt het volledige reproductie proces van snoekbaars theoretisch uit de doeken gedaan en zal iedere deelnemer ook de stappen in de praktijk bij de vissen kunnen doorlopen. Zo zullen ze snoekbaars kunstmatig, buiten het natuurlijke seizoen, tot voortplanting brengen. Dit houdt volgende stappen in:

  • selecteren van de ouderdieren,
  • induceren van de voortplantingscyclus,
  • opvolging van de gonaden ontwikkeling,
  • afstrijken van de eieren en het sperma,
  • ei bevruchting en ontwikkeling,
  • opkweek van de larven.

Internationale samenwerking

Deze workshop is een actie onder de koepel van de EPFC of European Percid Fish Culture, een themagroep binnen de European Aquaculture Society (EAS). In 2012 richtte Inagro samen met een Duitse en Tsjechische partner deze themagroep op.

De EPFC zorgt voor een wisselwerking tussen de bedrijven die snoekbaars of baars produceren en de onderzoekers. Alle stakeholders die werkzaam zijn met baars en snoekbaars worden samen gebracht tijdens een jaarlijks seminarie. Dit seminarie sluit nauw aan bij het EAS congres (zie www.epfc.net ). 

Uiteraard wil de EPFC zijn leden, de viskwekers, ook praktisch ondersteunen. Daar is nood aan omdat een gebrek aan praktische kennis een sterke rem zet op de ontwikkeling van de sector, wat dan weer potentiele investeerders afschrikt.


Contactpersonen


Inhoudelijke vragen:

Stefan Teerlinck

E stefan.teerlinck@inagro.be

T 0490 44 97 69


Verantwoordelijke Pers en Communicatie:

Bart Verhaeghen

E bart.verhaeghen@inagro.be

T 051 27 32 36 of M 0472 222 066


Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur