De vereniging voor aardrijkskundeleraars (VLA), Vives en Inagro sloegen de handen in elkaar om leerkrachten aardrijkskunde onder te dompelen in de snel evoluerende hedendaagse landbouw. Daarvoor organiseerden ze op woensdag 27 september een studiedag met een gevarieerd programma van bedrijfsbezoeken en workshops. “Landbouw is een vast onderdeel van het lesprogramma, maar het is voor leerkrachten een hele uitdaging om de laatste evoluties te volgen en daarbij het juiste lesmateriaal te vinden”, vertelt Tine Simoens, voorzitster van VLA.

Leerkrachten aardrijkskunde ontdekken hedendaagse landbouw tijdens unieke studiedag

In het secundair onderwijs zijn de thema’s landbouw en bodem - gesitueerd in de eigen leefwereld én op internationaal vlak - nadrukkelijk aanwezig in de eindtermen. “Maar we merken dat de leerplannen soms verouderd zijn, zeker de stukjes over landbouw”, aldus Tine Simoens. “Leerkrachten putten vaak ook jaar na jaar uit dezelfde bronnen. Het was dus hoog tijd voor een update.”

 
Snelle evolutie
Landbouw evolueert razendsnel. Zelfrijdende tractoren, drones, melkrobots, diverse apps, computergestuurde klimaatserres en insectenteelt zijn al lang geen sciencefiction meer. Maar ook duurzaamheid in al haar facetten staat hoog op de agenda bij alle boeren en tuinders in Vlaanderen. “Anderzijds bieden diverse organisaties heel wat nieuw lesmateriaal en interessante excursies aan. Daarvan zijn leerkrachten niet altijd op de hoogte”, vervolledigt Nele Dejonckheere van de dienst Landbouweducatie van Inagro.
 
 
Gevarieerd programma
Inagro stelde het programma van de studie samen en zorgde voor diversiteit in het aanbod. Zo kwamen onder meer veilingen, erosiebestrijding, klimaatveranderingen, duurzame landbouw, coöperaties, fair trade, precisielandbouw en insectenteelt aan bod. De vijfenvijftig ingeschreven leerkrachten uit Oost- en West-Vlaanderen gingen naar huis met heel wat kant-en-klare lesideeën.
 
In de voormiddag gingen de deelnemers op verkenning. “Het is echt de moeite om zo’n bedrijf zelf eens te ontdekken. Mijn leerlingen zouden dat ook eens moeten kunnen zien”, vertelt een enthousiaste leerkracht tijdens het bezoek aan varkensbedrijf Klein Gistelgoed. In de namiddag verzamelden de leerkrachten in Inagro voor keuzeprogramma met specifieke onderwerpen. “Vandaag heb ik ontdekt dat drones al betekenis hebben in de land- en tuinbouw. Leerlingen kennen ze vooral als speelgoed”, besluit een leraar die de sessie "Hightech en landbouw" volgde.
 
 
20170927_154050_LR.jpgSamen sterk
Voor de studiedag voor aardrijkskundeleraars werkten VLA West-Vlaanderen, Inagro en VIVES samen. Inagro leverde heel wat expertise vanuit de landbouwsector. Tine Simoens: “Het proefcentrum is op de hoogte van de nieuwste trends en weet maar al te goed welke inspanningen boeren leveren om de consument nu en in de toekomst van kwaliteitsvol voedsel te voorzien." VIVES leidt toekomstige leerkrachten op. Voor de leerkrachten in spe was dit actuele overzicht een ideale start van het academiejaar.
 
“Deze studiedag past in een langere traditie van samenwerking. Doorgaans zijn we blij met twintig deelnemers op onze activiteiten. Dankzij de samenwerking met Inagro hebben we een zeer mooi aanbod dat meer dan 50 leerkrachten lokte”, vertelt VLA-voorzitster Tine Simoens.
 
 
Aardrijkskunde is multidisciplinair vak
Aardrijkskunde is een competentiegestuurd wetenschapsvak, gericht op ruimtelijk-relationeel denken en handelen. Zo gaat het thema landbouw niet alleen over waar welke teelten voorkomen, maar ook over “waarom daar?”, “hoe?”, “wat als?”.
 
De leraars leren de leerlingen ook om na te denken over hoe hun wereld in elkaar zit. Zo kaderen ze de vele discussies over bijvoorbeeld seizoensproducten, korte keten en rechtstreekse relatie tussen producent en consument, ecologische voetafdruk van Spaanse aardbeien en verguisde prinsessenboontjes uit Kenia. "Aardrijkskunde is dus al jaren niet meer het klassieke weetjesvak", besluit Tine Simoens.
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving