Land- en tuinbouwbedrijven zijn diverser dan ooit. Naast teeltspecialisatie kiezen meer en meer bedrijven voor diversificatie in hun bedrijfsvoering. Ze voegen nieuwe activiteiten toe. De mogelijkheden zijn daarbij onbeperkt, maar vergen een goede overweging. De studiedag over landbouwverbreding “Welke weg kies jij?” op 24 oktober bood daarop een antwoord. Met die studiedag en een handige brochure slagen de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en een twintigtal landbouworganisaties erin zo’n 130 land- en tuinbouwers te inspireren en op weg te zetten.

Welke weg kies jij? Studiedag over landbouwverbreding

Niet nieuw, wel een veranderende markt
Na een periode van schaalvergroting en specialisatie hebben landbouwbedrijven de laatste decennia opnieuw belangstelling voor korte keten en dienstverlening. Verbreding is niet nieuw, maar de veranderende marktsituatie vergt een deskundige aanpak. Land- en tuinbouwers houden in hun keuze van verbredingsactiviteiten best rekening met hun kennis, competenties, passie en omgevingskenmerken. De nodige tijd, een goede entourage en een strategisch plan dragen bij tot een succesverhaal.

Met informatie en inspiratie op weg
De opties die er zijn in landbouwverbreding vormden de insteek voor het programma van de studiedag op dinsdag 24 oktober 2017 in de Oude Melkerij in Gits. Ruim twintig (West-)Vlaamse landbouworganisaties leverden een inbreng in het compacte, veelzijdige programma. Om voor elk wat wils aan te bieden, kozen de organisatoren voor een mix van lezingen en getuigenissen.

“Om van landbouwverbreding een succesverhaal te maken, moeten landbouwers een weloverwogen en doordachte bedrijfskeuze maken. We zijn ervan overtuigd dat naast theorie ook voorbeelden uit de praktijk hen daarbij kunnen helpen”, verduidelijkte Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro, tijdens het openingswoord.  
 
INA_0683_LR.jpgDe studiedag ving aan met een plenaire opwarmer. Daarin lichtte Rudy Lefèvre van Unlock.be toe hoe land- en tuinbouwers hun innovatieproces concreet kunnen vormgeven. Via het voorbeeld van ‘Nespresso’ bracht hij het publiek in verwondering. “Een idee begint met kleine stappen en kan vele gedaanten aannemen voor het succesvol is. Toegevoegde waarde creëren is dan ook veelal het resultaat van co-creatie en een mensgerichte aanpak”, was zijn belangrijkste boodschap.  
 
Theorie koppelen aan de praktijk
Voor het vervolg van het programma koos elke deelnemer vooraf vier infosessies. Zes sessies gaven de deelnemers inzicht in de bouwstenen van een goede strategie, waaronder marketing, verkoop, fiscaliteit en productinnovatie. In zes andere sessies getuigden verschillende landbouwbedrijven over hun diverse verbredingsactiviteiten. “Theorie en kennis zijn belangrijk, maar onze ervaring leert dat land- en tuinbouwers veel inspiratie halen bij elkaar. Daarom is het programma samengesteld met een mix van lezingen en concrete praktijkvoorbeelden”, vertelt Nele Dejonckheere van de afdeling Landbouwverbreding van Inagro.
 
INA_0695_LR.jpgZo leerde Lies Kestelyn van VIVES het publiek dat een passend ondernemingsplan en een kwaliteitsvol product belangrijk zijn, maar geen garantie bieden op succes. “Het komt erop aan om toegevoegde waarde te creëren door de klant te raken via een samenhangend en innovatief verhaal”, klonk het. De getuigenis van Bart Syryn (hoeve De Heerlijkheid) illustreerde haar pleidooi. Via zijn marketingstrategie slaagt Syryn erin zijn passie voor ambachtelijk vervaardigde producten van lokaal gekweekte varkens over te brengen naar de consument.

Een ander voorbeeld van de synergie tussen theorie en praktijk, waren de sessies van Joost Dessein (ILVO) en landbouwers Joris Cambie en Pol Louwagie. Dessein gunde de deelnemers een blik in zijn onderzoeksbevindingen over stadslandbouw. Bedrijven kunnen volgens hem vernieuwend uit de hoek komen via slimme samenwerking en innovatie. In de sessie over samenwerking getuigden Joris Cambie van hoeve De Plukker en Pol Louwagie van Rabarberhoeve Het Warandehof elk over hun unieke samenwerking met andere ondernemers. Zowel in productie en verkoop als in hun bedrijfsvoering bouwden ze zo veerkracht in.
 
Het programma gaf de deelnemers heel wat stof tot nadenken. Deelnemers die na de infosessies met prangende vragen zaten of een persoonlijk gesprek wilden, konden op het einde van de studiedag terecht bij een van de ruim twintig organisaties op de standenmarkt.
 
Handige infofiches over landbouwverbreding
Op de studiedag lanceerde Inagro een brochure met infofiches over verbredingsactiviteiten. Landbouwers die willen verbreden, worden zo snel op weg gezet. “De oorspronkelijke brochure is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant. We namen het idee over en plaatsten het in de West-Vlaamse context”, vertelt Nele Dejonckheere.
 
Voor de meest courante verbredingsactiviteiten verzamelt de brochure beknopte informatie over kenmerken, opbrengsten, subsidies, wetgeving en vergunningen, organisaties en contactgegevens. Elke fiche kan afzonderlijk geraadpleegd worden.
 
Land- en tuinbouwers die de studiedag niet konden bijwonen of later informatie willen terugvinden, kunnen terecht op www.inagro.be/welkewegkiesjij. Die website bevat naast de brochure met infofiches ook de presentaties van de studiedag.
 
 
 
Deze studiedag is een initiatief van:
InaWvl.jpg
 
In samenwerking met:

groepstudiedagverbrokt2017.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Kleinveehouderij