Sinds 2014 organiseren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de VarkensAcademie. Zo ondersteunen ze de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis. Dat is nodig, want hoewel de sector nu betere tijden kent, blijven de varkenshouders kwetsbaar. De mix van praktische info op maat van het bedrijf en de mogelijkheid om te netwerken met collega-varkenshouders zorgde tijdens deze vierde editie opnieuw voor een grote opkomst.

Vierde trefdag VarkensAcademie boordevol praktische tips

In de eerste negen maanden van 2017 haalde de varkenshouderij een behoorlijk rendement. De afgelopen weken kwam de markt toch opnieuw onder druk te staan. Daaruit blijkt de blijvende broosheid van de exportgerichte varkensmarkt. Om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren verwelkomden de Provincie West-Vlaanderen en Inagro ruim 400 varkenshouders op de vierde editie van de VarkensAcademie.

 
Emoties leiden de aandacht af van de essentie
“Ratio en emotie op de varkensmarkt.” Daarmee opende de Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouderij (VPOV) de plenaire sessie in de voormiddag. VPOV verzamelt marktinformatie om een doorzichtige markt te bekomen. “Zo kostenefficiënt mogelijk varkens of biggen produceren is en blijft de essentie van onze bedrijven. Maar emoties bij de veranderende conjunctuur leiden de aandacht af van de essentie”, klonk het. Door varkenshouders te informeren over de conjunctuur en de prijzen en hen inzicht te geven in de werking van de (wereld)markt wil VPOV emotionele stabiliteit bieden en de individuele marktpositie van de primaire sector versterken. “Varkenshouders actiever betrekken bij het marktgebeuren komt de hele keten ten goede”, aldus VPOV.
 
 
Efficiëntie, duurzaamheid, rendabiliteit en dierengezondheid
In het tweede deel van de voormiddag lichtte Isabelle Vermander van DLV de recente wettelijke evoluties in de varkenssector toe. Ze gaf concreet aan wat er de komende maanden zal veranderen voor de varkensbedrijven en welke acties de bedrijfsleiders moeten ondernemen.
 
In de namiddag kozen de varkenshouders uit zes kortere, technische presentaties van verschillende partners. Efficiëntie, duurzaamheid, rendabiliteit en dierengezondheid op het bedrijf vormden daarbij de sleutelwoorden. Zo ging An Cools (UGent/ Eastman) dieper in op de optimale voeders voor zeugen, duidde Ann Detelder (Steunpunt Hoeveproducten) de regelgeving bij de eigen verkoop van varkensvlees en deelden Charlotte Brossé en Ellen de Jong (DGZ) hun tips voor een antibiotica-arme varkensproductie.

INA_0869_LR.jpg“Varkenshouder, bescherm je tegen mestgassen”
Tijdens de VarkensAcademie vestigde Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw en Visserij, de aandacht op het nieuwe aanbod van beschermmateriaal tegen mestgassen. Mest verpompen of mixen en de mestkelder of -opslag betreden houden een groot risico in voor mens en dier. Bij die activiteiten kunnen mestgassen als H2S en methaan vrijkomen. “Varkenshouders onderschatten nog te vaak het gevaar van mestgassen”, aldus Naeyaert. “Om hen te wapenen bieden de Provincie West-Vlaanderen en de brandweerzones voortaan gratis opleidingen en uitleenmateriaal aan.”
 
Varkenshouders kunnen terecht in de brandweerkazernes van Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt, Gistel en Oostkamp. Ze volgen eerst een opleiding, waarna ze gratis detectie- en beschermmateriaal kunnen gebruiken. Het veiligheidspakket bestaat uit een gasmeettoestel voor de detectie van O2, H2S en explosiegevaar; een harnas met levenslijn én een persluchttoestel met longautomaat, masker en fles met lucht. De volgende opleidingsmomenten zijn gepland voor het voorjaar van 2018.
 
 
Wat mogen varkenshouders binnenkort nog verwachten?
De trefdag vormt traditiegetrouw het startschot voor een gevuld jaarprogramma. Zo kunnen de varkenshouders de komende maanden deelnemen aan een demonstratie mestkoeling en een kennisdag varkenshouderij. Ze kunnen ook aansluiten bij een van de kenniscoöperaties die drie tot vier keer per jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
 
Het aanbod wordt in de loop van het jaar nog verder aangevuld. Varkenshouders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis registreren via de website van Inagro. De Provincie West-Vlaanderen en Inagro hopen de West-Vlaamse varkenshouders volgend jaar te verwelkomen op de jubileumeditie van de jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie op vrijdag 30 november 2018.
INA_0886_LR.jpg
 
 
 


Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij