De energie- en klimaatprestatie van de landbouwsector verbeteren is het doel van Enerpedia. De succesvolle samenwerking bestaat al sinds 2007 en wordt nu verder ondersteund via het Vlaams Klimaatfonds. Dertien Vlaamse landbouwproefcentra bundelen hun kennis om landbouwbedrijven te sensibiliseren en te adviseren rond efficiënt energiegebruik. Zo vormt Enerpedia dé agrarische energie-encyclopedie die een antwoord biedt op vragen rond energiebesparing, energieproductie en energiegewassen.

Project Enerpedia krijgt vervolg

Sterk merk
Enerpedia is opgericht in 2007 als een platform waarin verschillende kennis- en praktijkcentra hun kennis en expertise rond energie in land- en tuinbouw bundelen en uitwisselen. In 2014 ging Enerpedia verder met ondersteuning van het Vlaams Klimaatfonds. Innovatiesteunpunt en hogeschool Thomas More vervoegden het consortium. In september van dit jaar kreeg het project nog een vervolg, opnieuw met financiering van het Vlaams Klimaatfonds. Dertien partners verzamelen nu hun expertise in Enerpedia: Inagro, ILVO, Hooibeekhoeve, Innovatiesteunpunt, PCA, PCG, PCS, PCH, PSKW, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Thomas More, VCBT en NPW. Samen dekken ze de volledige landbouwsector. Inagro coördineert het project.

"Enerpedia heeft intussen heel wat naambekendheid opgebouwd", vertelt Willem Boeve van Inagro. "Dat bewijzen de bezoekerscijfers van de website en de vele vragen die we ontvangen van land- en tuinbouwers."
 
Onafhankelijk advies bij energie-investeringen
De nadruk van het nieuwe project ligt op advies bij drie thema’s: energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Land- en tuinbouwbedrijven krijgen begeleiding bij de keuze, dimensionering, implementatie én nazorg van investeringen. Gedurende het volledige traject treedt Enerpedia op als onafhankelijke adviseur.
 
Om een grote impact te hebben, willen de partners zoveel mogelijk bedrijven bereiken én overtuigen. De loketfunctie speelt daarbij een belangrijke rol. Op de website vinden land- en tuinbouwers energietoepassingen binnen diverse takken van de sector, zoals glastuinbouw, varkenshouderij en witloof. Naast elk thema staan de contactgegevens van een expert bij een van de deelnemende partners. Zo kunnen geïnteresseerden gemakkelijk gerichte vragen stellen aan de juiste persoon.
 
Kennis delen via nieuwsbrieven en studiedagen
De website blijft hét platform voor nieuwsberichten rond energie. Land- en tuinbouwers kunnen surfen naar www.enerpedia.be of zich abonneren op het tweemaandelijkse e-zine. Daarnaast geven de projectpartners de gebundelde kennis door via studiedagen. Daarin komen actuele energiethema’s aan bod.
 
Op vraag van het Vlaams Klimaatfonds brengen de projectpartners energietechnieken in kaart die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. "Via rendabiliteitsstudies zoeken we uit welke technologieën rendabel zijn in de huidige land- en tuinbouwpraktijken. We gaan ook na wat het effect ervan is op de uitstoot van broeikasgassen", legt Willem Boeve uit. "We doen geen bijkomend onderzoek, maar leggen de bestaande kennis van de verschillende partners naast elkaar om er kengetallen uit te halen. De rapporten bezorgen we aan de bevoegde overheden en zullen dienen als basis voor het verdere beleid."
 
 
EnerpediaLogogroep.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen