Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut drie prijzen uit aan projecten die bijdragen aan het onderzoek en de ontwikkeling van duurzame landbouw. Dinsdag viel de eer te beurt aan Inagro: de gewasbeschermingsapp won de “professionele prijs”. De jury oordeelde dat de app landbouwers concreet helpt om gewasbeschermingsmiddelen op een doordachte manier in te zetten. Ellen Pauwelyn van Inagro: “Dat we zoveel en snel wijzigende informatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk weergeven is wellicht een van de grootste troeven van onze app.”

Inagro’s gewasbeschermingsapp wint professionele prijs van Phytofar Instituut

Om de twee jaar beloont het Phytofar Instituut Belgische onderzoeksteams, praktijkmensen of land- en tuinbouwers met een professionele, wetenschappelijke of doctoraatsprijs. Die prijs is een bekroning voor hun innoverend werk in de ontwikkeling van duurzame landbouw. Veertien teams stelden zich kandidaat voor deze editie. De Wetenschappelijke Raad evalueerde hun dossiers en verkoos Inagro als laureaat voor de professionele prijs. Op dinsdag 28 november mocht het praktijkcentrum de prijs in ontvangst nemen.

 
Overal en altijd eenvoudig raadpleegbaar
In mei 2016 lanceerde Inagro de gewasbeschermingsapp. Het is de digitale opvolger van het boekje ‘Vijanden van gewassen en hun beheersing’, dat land- en tuinbouwers, loonsproeiers en studenten in een landbouwopleiding 47 jaar lang adviseerde over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

“Het boekje was een mobiele app avant la lettre”, vertelt Ellen Pauwelyn, coördinator gewasbescherming bij Inagro. “Heel wat telers namen het mee in hun sproeistoffenlokaal of in hun tractor. De digitale versie moest dus zeker op elk moment en op elke plaats onmiddellijk en eenvoudig raadpleegbaar zijn.”
 
De webapplicatie is bereikbaar op pc, smartphone en tablet. “Tegen de stroom in bouwden we de tool niet uit als app, maar als een responsive website”, aldus Ellen. “Dat laat ons toe om maximaal in te spelen op de wijzigingen van de erkenningen. Zo zijn alle updates meteen beschikbaar voor alle gebruikers. Zij moeten geen nieuwe versie downloaden, waardoor er geen verouderde info achterblijft op de smartphone.” Door de app vast te pinnen op het startscherm, heeft de gebruiker toch directe toegang tot de gewasbeschermingsapp.
 
Verschillende invalshoeken
schadebeelden_2.pngVia de online gewasbeschermingsapplicatie kunnen landbouwers snel en gemakkelijk informatie opzoeken over ziekten en plagen in hun teelten en de beheersing ervan. Met een handige zoekfunctionaliteit vindt de gebruiker sneller de informatie die hij nodig heeft. De eenvoudige opbouw voorziet bovendien dat de landbouwer vanuit verschillende invalshoeken een antwoord krijgt op zijn vragen. Schadebeelden helpen de landbouwer om de ziekte of plaag te herkennen.
 
“Telkens als ik twijfel welk product ik moet gebruiken en wat de veiligheidstermijn is, gebruik ik de gewasbeschermingsapp”, getuigt aardbeiteler Johan Pattyn. “De app wordt regelmatig aangepast, zodat we altijd op de hoogte zijn van de wetgeving.”
 
Via co-creatie blijven werken aan een app op maat
In de ontwikkeling van de gewasbeschermingsapp zet Inagro de gebruiker - de land- en tuinbouwer - centraal. Een gebruikersgroep beoordeelt de app. “We blijven continu werken aan de tool”, vult Ellen Pauwelyn aan. “Daarvoor vragen we naar de behoeften van de gebruikers. Zo voegden we recent de waarschuwingssystemen toe. En in de toekomst willen we ook biologische bestrijders en functionele biodiversiteit een plaats geven in de app.”
 
Inagro denkt ook aan andere samenwerkingen. “We kunnen de tool nog beter maken als we de kennis van de vele partners in de fytowereld samenbrengen”, gaat Ellen verder. “Zo willen we onze samenwerking met fytobedrijven verder uitbouwen. Zij weten uiteraard het best hoe landbouwers hun middelen op de meest duurzame manier kunnen gebruiken. Hun kennis is dus waardevol voor de app. Maar ook de medewerking van andere kennispartners en de overheid biedt wellicht nog heel wat mogelijkheden.”
Photography4People-6548_LR.jpg

Gewasbeschermingsapp bevestigt belang van doordachte IPM-strategie
Als praktijkcentrum dat dicht bij de landbouwers staat, vormt Inagro een onafhankelijke schakel tussen de fyto-industrie en de fytogebruikers. Ellen Pauwelyn: “Beide partijen hebben er alle belang bij dat de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen toegankelijk blijven. Het is onze rol - als praktijkcentrum - om het duurzame gebruik van de middelen te stimuleren. Dat doen we niet alleen via de gewasbeschermingsapp, maar ook met waarschuwingsberichten en sensibiliseringscampagnes rond drift en puntvervuiling.” Fytobedrijven kunnen bij Inagro terecht voor onderzoek naar de effectiviteit en selectiviteit van middelen.

 

> Neem een kijkje op http://gewasbescherming.inagro.be.
De applicatie is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren, moet elke gebruiker zich online registreren en daarna inloggen met zijn login en wachtwoord.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming