In het voorjaar stelt het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro traditiegetrouw zijn jaarverslag voor. De publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelt de bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals insectenkweek en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bemesting en graangewassen. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. “We laten een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester.

Inagro bundelt realisaties in jaarverslag

“We willen blijven investeren in dit boeiende beroep”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert in zijn voorwoord van het nieuwe jaarverslag. “Samen met alle betrokkenen investeert Inagro energie en middelen in de beschikbaarheid van zoveel mogelijk kennis over en voor de sector.” Die kennis komt tot stand in nauwe samenwerking met heel wat partners. Dat blijkt direct en indirect uit de artikels in de publicatie.

“Om ons onderzoek gedegen te kunnen uitvoeren, werken we dagelijks nauw samen met alle stakeholders in de sector. Denk bijvoorbeeld aan land- en tuinbouwers, vakorganisaties, overheden, toelevering en verwerking, handel en afzet”, vult afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester aan. “Inagro staat dus werkelijk met beide voeten in het veld.”

 

 

TeaserJVSchaduwIntern.pngStakeholders aan het woord
In zeven portretten, die de rode draad vormen van het ‘magazine’, vertellen stakeholders wat landbouw vandaag is en wat de samenwerking met Inagro voor hen betekent. Aardbeiteler Kris De Guffroy uit Oostkamp bijvoorbeeld licht de meerwaarde toe van biologische bestrijding in zijn teelt. Lies Hackelbracht van Tor Royal werpt een blik op de toekomst van insectenkweek in Vlaanderen. Veerle Van Damme van Phytofar legt op haar beurt uit hoe de volledige sector samen streeft naar kwaliteitsvolle landbouwproducten met een minimale impact op mens en milieu. En Pieter Vandooren en Heidi Verhelst uit Hooglede nemen lezers mee in hun omschakelingstraject naar biologische landbouw.

Verder worden relevante artikels voor tuinbouwers, akkerbouwers, biologische landbouwers en varkens- en melkveehouders traditiegetrouw afgewisseld met inzichten over water, gewasbescherming, bodem en bemesting en energie. Zo wordt onder meer ingegaan op de droogteproblematiek die de zomer van 2017 kenmerkt en de zoektocht naar energie-efficiënte oplossingen in land- en tuinbouw. Een greep uit het aanbod van activiteiten voor scholen en recreanten toont aan dat Inagro ook bruggen bouwt tussen producent en consument.

 

Het gloednieuwe jaarverslag ontdekken
Leden van ‘Mijn Bedrijf’ en andere stakeholders ontvangen het jaarverslag via de post. De primeur gaf Inagro aan de lezers van de nieuwsbrief.

> Bekijk het jaarverslag online.

Wie geen lid is van ‘Mijn Bedrijf’ en het jaarverslag toch op papier wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar info@inagro.be met vermelding van naam en adres.

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --