In de toepassing van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij staat Nederland toch wel een pak verder dan Vlaanderen. Daarom steken we op 27 juni de grens over en bekijken we drie technieken bij onze Noorderburen: een vloersysteem, een luchtwasser en een mestmixsysteem. Onderweg zorgen we voor enkele interessante presentaties en een lunch. Lees meer in dit nieuwsbericht en schrijf je in!
Ga je mee op studiereis naar Nederland?
Tijdens de studiereis bezoeken we drie ammoniakemissiereducerende systemen.
 
Ammoniakemissiearme vloer
Op de PAS-lijst staan verschillende types vloeren met hun eigen reductiepercentage vermeld. We bezoeken eerst een bedrijf met een ammoniakemissiereducerende vloer, meer specifiek een groenevlagvloer (Altez). Die rubberen, bolle vloer behaalt in Vlaanderen een reductiepercentage van 25 %.
 
Luchtwasser
Het tweede bedrijf heeft een luchtwasser (Winstal). Die zuigt een deel van de stallucht af en wast de ammoniak uit de lucht. In Vlaanderen staan er momenteel drie maatregelen met een luchtwasser op de PAS-lijst. Er is een reductiepercentage van 45 % toegekend aan luchtwassers voor rundvee.  
 
 
Mestmixsysteem op basis van beluchting
Tot slot bezoeken we ook nog een mestmixsysteem (Bos Aeromix). Dat wordt in Vlaanderen nog niet erkend als ammoniakemissiereducerende techniek, maar er zit wel potentieel in. De mest wordt dagelijks verticaal gemixt via beluchting in de mestkelder. Zo ontstaat er een aeroob milieu in de mest.  
 
 
Deelnemen
Wil je meer informatie of wil je deelnemen aan deze boeiende studiereis?
Bekijk dan de website van Innovatiesteunpunt.
 
 
 
 
Deze studiereis komt tot stand in het kader van het demonstratieproject ‘Goed GePASt’, dat financiële steun krijgt van het Departement Landbouw en Visserij en de EU in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Voor meer info kan je terecht op www.vemis.be. www.vlaanderen.be/pdpo

logo-goedgepastblog7-11-17.png

   
 


 

     
   
Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Melkveehouderij