In het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge, de imkervereniging De Westerbie en Inagro samen aan concrete maatregelen voor duurzame landbouw met oog voor het milieu en de bij. Op woensdag 13 juni namen ze de nieuwe vul- en spoelplaats voor het spuittoestel en bijenhal op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest officieel in gebruik. Beide investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.

Bijenhal en vul- en spoelplaats op Avowest in gebruik genomen

Vzw Poperinge Ten Bunderen, de uitbater van de Schipvaarthoeve, het proef- en praktijkbedrijf van VTI Poperinge, investeerde recent in een reinigingsplaats voor een spuittoestel met biofilter. “Zo kan het spuittoestel op de Schipvaarthoeve gespoeld en gereinigd worden zonder risico op verontreiniging van de waterloop”, vertelt Marc Coene, technisch adviseur-coördinator aan VTI Poperinge en coördinator van het project ‘Boer en bij’. Land- en tuinbouwers konden de voordelen van het systeem ontdekken tijdens een studiedag op woensdag 13 juni. Tegelijk werd een nieuwe educatieve bijenhal in gebruik genomen.

 

Leerlingen werken mee aan biofilter op vul- en spoelplaats voor spuittoestel
De reinigingsplaats bij vzw Poperinge Ten Bunderen bestaat uit een betonnen vlak waarop alle spoel- en reinigingswater via een kraansysteem opgevangen en afgeleid wordt naar een opvangciterne voor restwater. Als de spoelplaats niet gebruikt wordt, gaat het regenwater via een olie- en vetfilter naar een voorraadciterne voor regenwater. Stad Poperinge en de Dienst Economie van de Provincie West-Vlaanderen verleenden financiële steun voor deze realisatie.

Een biofilter, waaraan leerlingen van de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge het afgelopen schooljaar werkten, verwerkt het spoel- en reinigingswater. De zegge en wilgen in de biofilter zorgen voor verdamping van het water. Het microbiële leven in de bakken breekt de gewasbeschermingsmiddelen af.

 
“Door onze spuitresten en spoel- en  reinigingswater op de site van Avowest op te vangen en te verwerken, willen we een voorbeeld stellen voor onze leerlingen, die de landbouwers van de toekomst zijn”, zegt Patrick Vermeulen, coördinator landbouw en leraar aan het VTI Poperinge. “Tijdens hun praktijklessen bouwden de leerlingen zelf een biofilter en sloten ze alle onderdelen aan. Zo tonen we aan dat gewasbeschermingsmiddelen niet thuishoren in het oppervlaktewater.”

Bijenhal maakt leerlingen en burgers wijzer
DSCN2183_Copyrights_VTIPoperinge_LOWRES.jpgOp de Schipvaarthoeve nam imkersvereniging De Westerbie een nieuwe bijenhal in gebruik. Die sluit aan bij het landbouweducatieve centrum op de site en moet het bestaande lesprogramma rond bloesems en bijen nieuw leven inblazen. Bovendien is er een gepast aanbod voor leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

De Westerbie bouwde de accommodatie in eigen beheer met financiële steun van LEADER, stad Poperinge en IBGD. “Dankzij onze actieve werking en de cursussen voor nieuwe imkers verdubbelde ons ledenaantal de afgelopen jaren”, vertelt voorzitter Patrick Caesteker. De oude bijenhal op de Schipvaarthoeve voldeed niet meer aan de hedendaagse noden en was te klein voor de 125 leden. “Voortaan kunnen we meer educatief materiaal tentoonstellen. Bezoekersgroepen en scholen kunnen in onze accommodatie kennismaken met het mysterieuze leven van de bij.”

Solitaire bijen en nuttige insecten vinden voortaan ook onderdak in het insectenhotel naast de bijenhal. “De Pelgrim, een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking, stond in voor de bouw, leden van de MINA-raad van Poperinge zorgden voor de afwerking en leerlingen van de afdeling PDM (plant, dier en milieu) van het VTI staan in voor het onderhoud”, zegt Jan Vandenbroucke van de MINA-raad, die het project ‘Boer en bij’ sponsorde.
 
Communicatieacties bewijzen hun nut
DSCN2184_Copyrights_VTIPoperinge_LOWRES.jpgNa de officiële opening van de vul- en spoelplaats volgde de studiedag ‘Boer en Bij’. Landbouwers en imkers kregen tips om samen de bijenpopulaties in de Westhoek te behouden. Daarnaast leerden ze meer over de stressoren voor bijen en nuttige insecten. Via nieuwe infoborden op de Schipvaarthoeve krijgen voorbijgangers meer informatie over het leven van de bij en nuttige insecten.
 
In het project ‘Boer en bij’ wordt dan ook volop ingezet op kennisoverdracht naar land- en tuinbouwers en burgers. Een leidende rol daarin is weggelegd voor Inagro, het West-Vlaamse onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. “Op studiedagen en proefveldbezoeken op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest krijgen land- en tuinbouwers toelichting bij de reiniging van het spuittoestel en de zuivering van restwater. Maar ook nuttigen en bloemenranden komen regelmatig aan bod”, vertelt Ellen Pauwelyn, coördinator gewasbescherming bij Inagro.
“In juni 2017 organiseerden we een grote demodag rond driftreductie en nuttigen in de akkerbouw en de hop”, gaat Ellen Pauwelyn verder. “En dit voorjaar gingen we samen met 31 geïnteresseerden concreet aan de slag tijdens een workshop Bouw je eigen biofilter. Acht deelnemers kochten zelf een biofilter voor op hun bedrijf.” Dit najaar zal Inagro de workshop herhalen.

 

 

Contactpersonen
Marc Coene
Technisch adviseur-coördinator VTI
marc.coene@vsop.be
0478 54 30 79

Ellen Pauwelyn
Cluster gewasbescherming Inagro
ellen.pauwelyn@inagro.be
051 27 32 90

Patrick Caesteker
Voorzitter De Westerbie
patrick.caesteker@telenet.be
057 20 21 81

Patrick Vermeulen  
Coördinator landbouw VTI
patrick.vermeulen@vsop.be
0478 58 32 53

Jan Vandenbroucke  
Educatief medewerker Schipvaarthoeve
jan.vdbroucke@telenet.be
0497 87 41 24

 

Beelden bij dit persbericht zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding (©VTI Poperinge).

 
Het LEADER-Westhoek-project ‘Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw’ (of kortweg ‘Boer en bij’) komt tot stand met steun van LEADER, de Provincie West-Vlaanderen en de Europese Unie.

BannerLogosBoerEnBij_13062018.pngGekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming