Bijna 20 jaar terug, in 1999, vond het eerste internationaal kolencongres plaats in West-Vlaanderen. De traditie van de bloemkooltelers en bij uitbreiding van alle kolentelers om elkaar te ontmoeten over de grenzen van productieregio’s en ook over de landsgrenzen heen, blijft belangrijk. Deze ontmoetingen zorgen telkens weer voor een vernieuwd inzicht in de productieomstandigheden, de mechanisatie en de verspreiding van de teelt in Europa. Daarnaast zorgen de internationale bijdragen van stakeholders voor kennisoverdracht en marktinzicht. Op 4 en 5 september 2018 nodigen LAVA, Inagro, Boerenbond, PSKW, Ingro, PCG, Departement Landbouw en Visserij en TACO alle stakeholders en kolentelers uit op hun congres over kolen: “Kolen, een teelt met toekomst”.        

     
Programma internationaal kolencongres 4 en 5 september 2018: Kolen, een teelt met toekomst

De organisatoren zijn trots dat op 4 en 5 september de Europese kolenwereld elkaar opnieuw ontmoet in West-Vlaanderen. Het tweedaagse congres focust op onderzoek, productie, innovatie en marketing van brassica en is gericht naar kolentelers en experten op gebied van kolen in de domeinen wetenschap, marketing, retail en telersverenigingen. Het doel is om de laatste informatie omtrent brassica (onderzoek, teelt en commercialisatie) uit te wisselen. Daarnaast wordt geïnformeerd over de laatste trends met betrekking tot kolen.      

Programma kolencongres        

De academische zittingen op 4 september hebben plaats in het Provinciehuis ‘Boeverbos’ in Brugge. Tijdens een aantal sessies wordt de actuele teelt van kolen doorgelicht. De tweede congresdag, woensdag 5 september, bestaat uit begeleide bezoeken aan diverse West-Vlaamse koolbedrijven, afgewisseld met een bezoek aan het proefcentrum Inagro in Beitem en groenteverwerkend bedrijf Greeyard Frozen. Tijdens de bezoeken is er de gelegenheid om de bedrijfs- en teeltspecifieke automatisatie en mechanisatie te zien.     

Uitdagende thema's komen aan bod tijdens tweedaags congres       

Het afgelopen jaar 2017 blijft in ons geheugen gegrift als het jaar waar het in (West-)Vlaanderen niet meer kon regenen. De extreem lange droogteperiode betekende dat producenten nachten door in de weer waren om hun teelt alsnog te redden door te beregenen en water aan te voeren. Ook dit jaar worden we opnieuw geconfronteerd met een lange periode zonder neerslag wat voor veel telers extra opvolging van hun velden vereist.        

DJI_0372V2.jpgDe toekomst van de openluchttuinbouwbedrijven in Vlaanderen hangt in belangrijke mate af van de evolutie van de mestwetgeving. Bemesting en beschikbaarheid van kwaliteitsvol water voor irrigatie zijn essentiële troeven voor een tuinbouw gericht op de Europese markt. Als landbouwsector moeten we durven meedenken om te komen tot een bredere ruimtelijke planning. Wachtbekkens met water beschikbaar voor de landbouw in droge periodes en daarna dezelfde bekkens gebruiken als bufferbekkens om tijdelijk nitraatrijker water op te slaan en natuurlijk te denitrificeren kan een mogelijke piste zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om te beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel om aan de opschaling van de tuinbouwbedrijven tegemoet te komen. Tenslotte moeten we, om de toekomst van onze jonge tuinbouwers te garanderen, inzetten op innovatieve technieken zoals precisielandbouw en het gebruik van drones in koolgewassen. Smartfarmingtechnieken zullen tijdens de bedrijfsbezoeken dan ook gedemonstreerd en toegelicht worden.      

Tijdens de tweede dag van het congres wordt halt gehouden bij diverse West-Vlaamse productiebedrijven. Één daarvan is het bedrijf van Ronny en An Debuf-Vancoillie in Passendale. Op dit moment vindt daar de oogst van bloemkolen 1e vrucht plaats. Op 5 september krijgen de deelnemers de kans om onder andere de spruitkooloogstmachine, de optische sorteerder en de volautomatische planter op dit bedrijf aan het werk te zien.       

Praktische informatie kolencongres        

Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 augustus.       

 • Dinsdag 4 september: academische zittingen - Provinciehuis Boeverbos, Brugge       
  • Deelname voor de eerste congresdag bedraagt 120 euro.       
  • Deelname aan het congresdiner  (19 u te Hotel Weinebrugge) bedraagt 90 euro    

    
 • Woensdag 5 september: begeleide bedrijfsbezoeken (inclusief barbecue) - Startplaats: REO veiling, Oostniewkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare.       
  • Deelname aan de bedrijfsbezoeken kost 40 euro.       
  • Vermeld voor de bedrijfsbezoeken je voorkeur: versmarkt of industrie. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.       
Algemeen kan ingeschreven worden via www.brassica2018.be.
Reo-leden schrijven in via de website www.reo.be.
Ingro-leden schrijven in via mail naar info@ingrocvba.be of telefonisch op 051 26 01 10.     
 
 
Meer info?
Stefanie Delbeke - Boerenbond 
Stefanie.Delbeke@boerenbond.be
051 26 03 85
 

Brassica2018_V3.jpg

    

Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht