In Ramskapelle werken landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Met betere leefomstandigheden voor de patrijs en andere akkervogels willen ze de biodiversiteit een boost geven. Dankzij een gloednieuw infobord in Nieuwpoort krijgen recreanten voortaan een unieke blik op het leven van de patrijs. Op 2 september huldigden Inagro en het Regionaal Landschap Westhoek het bord ter hoogte van de Hemmestraat officieel  in. Te voet, te paard en met de boot trokken geïnteresseerden die dag op ontdekkingstocht.  

Akkerbouwers demonstreren waardevolle patrijzenmaatregelen

PARTRIDGE is een Europees project waarin vijf landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden betere leefomstandigheden te creëren voor de patrijs. Via samenwerking tussen landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers wordt gewerkt aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Zo willen de projectpartners 30 % meer biodiversiteit realiseren in de voorbeeldgebieden.  

Ramskapelle is een van die voorbeeldgebieden. In het gebied van 500 hectare, dat zich uitstrekt over Nieuwpoort en Diksmuide, werden recent verschillende patrijsvriendelijke maatregelen aangelegd. Die moeten het voedselaanbod met insecten en granen vergroten en voldoende schuil- en nestgelegenheid bieden voor akkervogels. Niet alleen de patrijs vaart er wel bij. Ook andere akkerplant- en diersoorten liften mee.  
 
IMG_8336_LR.jpg

“De patrijs dient in dit project als indicator voor de akkervogelbiodiversiteit”, vertelt Willem Van Colen, die het project vanuit Inagro opvolgt. “Die vogel is een paraplusoort, want een patrijzengericht agrarisch beheer werpt ook zijn vruchten af voor andere akkervogelsoorten.”  

Patrijsvriendelijke maatregelen door én voor landbouwers  
In Ramskapelle werden enerzijds de bestaande beheerovereenkomsten geoptimaliseerd. Anderzijds zijn nieuwe maatregelen genomen, rekening houdend met de inpasbaarheid ervan in een moderne en rendabele bedrijfsvoering. Zo werden in 2018 patrijzenbloemenmengsels ingezaaid op zo’n twintig hectare. Een andere maatregel is de aanleg van een keverbank, de eerste in Vlaanderen.  
 
“Een keverbank is een opgeploegde strook van 2 tot 3 meter breed en 50 tot 70 cm hoog die ingezaaid wordt met een graskruidenmengsel”, gaat Willem verder. “Dergelijke structuren zijn ideaal voor insecten en akkervogels, zoals de patrijs. Naast een overwinteringsplaats voor insecten bieden de polvormende grassen ook een geschikte nesthabitat voor de patrijs.” Keverbanken trekken heel wat insecten aan die als voedselbron dienen voor de akkervogels én die plaaginsecten bestrijden. Ook landbouwers pikken dus een graantje mee.  
 
“Bij de deelnemende akkerbouwers liggen alle maatregelen nu aan. De komende maanden werken we samen met de landbouwers aan het beheer en evalueren we het effect op het patrijzenbestand en andere akkerfauna en -flora”, klinkt het.  
 
IMG_8349_LR.jpg


Op ontdekkingsreis met de patrijs  
Om ook recreanten bewust te maken van het belang van akkervogels stelden de projectpartners een infobord samen. Dat informeert geïnteresseerden over de verschillende gunstige maatregelen die landbouwers toepassen in het voorbeeldgebied in Ramskapelle. Het bord werd officieel ingehuldigd tijdens een publieksevenement op 2 september. Via een ontdekkingstocht te voet, te paard en in de kano konden de deelnemers de patrijsvriendelijke maatregelen bezichtigen. Afsluiten deden ze bij Hoeve Cloet, waar ze getrakteerd werden op een drankje, een hoeve-ijsje en leuke randanimatie.  

 

 

 

PartridgeLogo.jpg  

Vlaamse partners:  

logobanner_partridge.jpg

INTERREG North Sea is een programma van de Europese Unie ter bevordering van de economische, ecologische, sociale en territoriale toekomst van de ruimte van Noordwest-Europa. Ze financiert activiteiten op basis van de samenwerking tussen partners uit acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.  

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouw In Zijn Omgeving