Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. Op 17 oktober vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daaruit blijkt dat de bouw zal starten in december 2018. In juni 2020 moeten de werken klaar zijn.

Architectuur en serretechniek hand in hand in dakserre

Via een ontwerpwedstrijd kwam de architecturale insteek tot stand van de dakserre op de kistenloods van REO Veiling. Het gebouw van 9.500 m² zal hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten voor de productie van vrucht- en bladgroenten huisvesten en een educatieve route voor een breder publiek omvatten.

Het team van META architectuurbureau en Van Bergen Kolpa Architecten - met partners Smiemans, Tractebel Engineering en Wageningen UR Glastuinbouw - overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Zij nemen de concretisering en uitwerking van het project en de begeleiding van de bouwwerken op zich.  
 
“Agrotopia is een transparante eenheid van staal en glas”, vertelt Jago van Bergen van VBK Architecten. “De lichte kasconstructie die rust op de betonnen fundering van de kistenloods zal de architectuur sterk bepalen. Zo wordt de dakserre een groen oriëntatiepunt langs de ring rond Roeselare.”
 
INA_6662_LR.jpg
V.l.n.r. Niklaas Deboutte, META Architecten - Jago van Bergen, VBK Architecten - Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij en voorzitter van Inagro.
 
 
Aandacht voor technische waarde bij aanstelling aannemer
Aannemer Persyn kon de interessantste offerte voorleggen en werd intussen aangesteld om de bouw van de serre te realiseren. Een aantal onderaannemers, waaronder serrebouwer Deforche Construct en serreteelttechnieker Maïs Automatisering brengen de nodige expertise in bouw- en serretechnieken aan om tot een succesvolle bouw te komen.
 
Door de specifieke locatie op het dak van een loods en de integratie van talloze innovatieve technieken is het dossier bouwtechnisch complex. Bij de keuze van de aannemer werden dan ook heel wat aspecten in rekening gebracht. “De nodige kennis en ervaring zijn uiteraard onontbeerlijk om een dergelijk complex tot een goed einde te brengen”, licht Bart Naeyaert, voorzitter van Inagro toe.
 
“En hoewel het kostenplaatje een belangrijke rol speelt, hechtten we veel belang aan de technische waarde van de offerte en de service”, vult Peter Bleyaert aan, onderzoeksleider glasgroenten bij Inagro. De technische waarde werd beoordeeld op basis van de klimaatsturing, het energiebeheer, de verlichting en de installaties voor hydrocultuur.
 

545 kalenderdagen
Ook het plan van aanpak werd grondig bestudeerd. “Tijdens de bouw gaan de activiteiten in de bestaande kistenloods ononderbroken verder. Bovendien kenmerkt de site zich door veel transport. Het spreekt voor zich dat we de planning en het projectmanagement ook onder de loep namen”, klinkt het bij Inagro.
 
Op 17 oktober vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daaruit blijkt dat de bouw zal starten in december 2018 met grond- en rioleringswerken. Vanaf mei 2019 start de opbouw van de serre op het dak zelf. 545 kalenderdagen later, in juni 2020, moet de dakserre gebruiksklaar zijn. Van de realisatie zal een draaiboek opgesteld worden met do’s en don’ts. Dat is bruikbaar bij de realisatie van toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik.
 
INA_6681_LR.jpg
REO Veiling, Inagro, Provincie West-Vlaanderen, META Architecten, VBK Architecten en aannemer Persyn stellen trots het project voor.
 
 
Dubbel doel: innovatie in onderzoek én voorbeeld van stadslandbouw
De dakserre moet unieke kansen bieden voor onderzoek en innovatie in de glastuinbouw. Op zijn bestaande site in Beitem blijft Inagro inzetten op glasteelten in vollegrond. In de nabije toekomst zal het onderzoek naar teelten in hydrocultuur verhuizen naar Agrotopia. “We willen ons als kennispartner verder verbinden aan de logistieke sector, de consument en industriële partners. Maar uiteraard blijft de goede wisselwerking met de tuinders vooropstaan”, vertelt directeur Mia Demeulemeester.
 
Daarnaast zal het gebouw een voorbeeld zijn van meervoudig ruimtegebruik in een stedelijke omgeving. Zo wordt onderzoek naar stadslandbouw opengesteld naar de sector en andere belanghebbenden én krijgt stedelijke tuinbouw een prominente plaats in de skyline van Roeselare.
 
 
 
 
Inhoudelijke contactpersonen
 
 
 
LogoBannerAgrotopia_V18102018.PNG


Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten