Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist werkt inspirerend, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.

Publiekscampagne Schoon Boeren officieel van start in Noord-West-Vlaanderen

Land- en tuinbouwers spannen zich al jaren in om, elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie, duurzaam te werken. Ze spelen in op de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen in de sector. Zo werken ze stap voor stap aan een ‘schoner’ klimaat en een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving. Welke kleine en grote stappen ze daarvoor ondernemen, ontdekken consumenten in de publiekscampagne Schoon Boeren, via concrete en realistische verhalen van land- en tuinbouwers om de hoek.

Informeren en sensibiliseren
 
Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al afgelegd is op het vlak van duurzaamheid. Land- en tuinbouwers wekken zelf energie op met zonnepanelen, investeren in waterbesparende systemen, passen technieken toe om de bodem te beschermen en gaan slimmer om met bemesting.

“Uitdagingen zullen er altijd zijn, maar heel wat land- en tuinbouwers hebben wel de goesting om vooruitgang te blijven boeken, met grote en kleine inspanningen”, klinkt het bij Inagro. “Daarvoor hebben ze ook ondersteuning nodig, onder meer van overheden en onderzoekscentra. Maar ook de consument speelt een belangrijke rol.”
Via Schoon Boeren streeft Inagro er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.
 
Zes bedrijven, zes verhalen
 
De campagne ‘Schoon Boeren’ loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de zesde maal georganiseerd. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Dit jaar zijn de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist aan de beurt.
 
De naam Schoon Boeren is op diverse manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel ‘land- en tuinbouwer’ genoemd. Kortom, de campagne heeft heel wat te betekenen.
 
SchoonBoeren2019-8595_LR.jpgZes land- en tuinbouwers vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze zetten. De drie gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als tijdens de campagne een sleutelrol. Zij zorgen namelijk voor de lokale betrokkenheid en brengen het verhaal mee tot leven bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.
 
De zes deelnemende bedrijven werden gekozen in samenwerking met de respectievelijke gemeenten en op basis van enkele duurzaamheidscriteria, zoals dierenwelzijn, schone energie, biodiversiteit en slimme bemesting. (De volledige lijst van duurzaamheidscriteria is terug te vinden op www.schoonboeren.be.) De zes bedrijven komen uit verschillende landbouwsectoren. Ze vormen ook een staalkaart van de land- en tuinbouw in de regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaren, allen met dezelfde passie voor de stiel.  
 
 
Alle wegen leiden naar Schoon Boeren
 
In een handig compact boekje stellen de deelnemende bedrijven zich kort voor. 55833030_2208880295842095_8728805272820121600_n_LR.jpg

De uitgebreide verhalen van de zes Schone Boeren zijn terug te vinden op de website www.schoonboeren.be. Het boekje zal verspreid worden naar alle inwoners van de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist en is ook te verkrijgen via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro.
 
Per Schone Boer is een pagina voorzien met een korte uitleg over de duurzame activiteiten op het bedrijf en een bon voor een originele activiteit op of rond het bedrijf. Die activiteiten vinden plaats tussen mei en augustus 2019. Houd zeker de Facebookpagina Schoon Boeren in de gaten om op de hoogte te blijven van de verschillende rondleidingen, fietstochten of opendeurdagen.
 
Net als de voorbije jaren zijn er fietsroutes ontwikkeld langs de bedrijven van de Schone Boeren. Begin april verschijnt een kennismakingsfilmpje van de Schone Boeren op PlattelandsTv. Tot slot wordt er voor de scholen in de regio een aanpak op maat uitgewerkt.
 
Alle informatie is terug te vinden op de campagnewebsite www.schoonboeren.be. Maar volg zeker ook de Facebookpagina van Schoon Boeren voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en foto’s.
 
 
Logobanner_SchoonBoeren_2019_liggend.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --