In het voorjaar stelt het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro traditiegetrouw zijn jaarverslag voor. De publicatie “Samen in volle vaart vooruit” bundelt de markantste realisaties van 2018. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals alternatieve eiwitbronnen en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bodemkwaliteit en openluchtteelten. Zes portretten vormen de rode draad in het boekje. Daarin vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

Inagro bundelt realisaties in jaarverslag

“De sector staat voor uitdagingen die we de komende jaren willen aanpakken. Maar er zijn ook kansen die we samen met jou willen grijpen.” Zo spreekt gedeputeerde Bart Naeyaert de lezers van het nieuwe jaarverslag aan in zijn voorwoord. Zijn voorbeelden tonen aan dat Inagro een versnelling hoger schakelt om land- en tuinbouwers daarbij te helpen. Dat blijkt ook direct en indirect uit de artikels in de publicatie.

In zijn jaarverslag wil Inagro lezers laten proeven van zijn rijke aanbod aan kennis, advies, voorlichting en demonstratie. “Dat aanbod komt tot stand in nauwe samenwerking met heel wat partners”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. “Dat is nodig, want het agrocomplex is sterk veranderd en uitdagingen volgen elkaar snel op.” Alle stakeholders in het agrocomplex, overheden en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland willen daarop continu kunnen inspelen. “Samen met hen gaan we nu in volle vaart vooruit om de land- en tuinbouwers van het nodige advies te voorzien.”
 
PortretKorteKeten_Jaarverslag2018.jpg
Op praktijkschaal en met de praktijk

In zes portretten, die de rode draad vormen van het magazine, vertellen die stakeholders hoe ze dankzij samenwerking kansen grijpen en uitdagingen aanpakken. Groenteteler Frederick Claerhout uit Ardooie vertelt bijvoorbeeld hoe het hydrantennetwerk van INERO hem helpt om de waterproblematiek het hoofd te bieden. Steven Vanhoucke van Vanhoucke Engineering getuigt hoe machines tot stand komen in overleg met telers en Inagro. Omgevingsambtenaar Ann Van Eeckhoutte legt op haar beurt uit hoe gemeenten landbouwbedrijven helpen om te groeien met respect voor de omgeving. En doctoraatsstudent Reindert Devlamynck neemt de lezers mee in zijn studie over eendenkroos op praktijkschaal én met de praktijk.
 
Verder worden relevante artikels voor tuinbouwers, akkerbouwers, biologische landbouwers en varkens- en melkveehouders traditiegetrouw afgewisseld met praktijkrijpe inzichten over water, gewasbescherming, bodem en bemesting, agromilieu en energie. Zo wordt onder meer ingegaan op de basisprincipes voor een goede bodemkwaliteit, de beheersing van ziekten en plagen in diverse teelten en de kwaliteit van ruwvoeders in de melkveesector. Een greep uit het aanbod van activiteiten voor scholen en recreanten toont aan dat Inagro ook bruggen bouwt tussen producent en consument.
 
Het gloednieuwe jaarverslag ontdekken
De leden van Inagro kregen de primeur via de wekelijkse nieuwsbrief. Wie het jaarverslag op papier wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar info@inagro.be met vermelding van naam en adres.
 
> Bekijk het jaarverslag online.
Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --