Frankrijk en België voorzien 80 procent van de wereldwijde productie van vezelvlas. Omdat ziekten vaker voorkomen en tot aanzienlijke opbrengstverliezen kunnen leiden, gaan elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven de komende vier jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden.

Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen

80 procent van de wereldproductie van vezelvlas wordt in Frankrijk en België geteeld. In het project PATHOFLAX brengen elf partners uit Frankrijk en België hun kennis samen. Ze zullen milieuvriendelijke strategieën ontwikkelen om pathogenen in vlas te bestrijden. Het project PATHOFLAX ontvangt daarvoor 1,4 miljoen steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de Noord-Europese vezelvlassector, die wereldleider is. De Provincie West-Vlaanderen en de Région wallonne dragen ook hun steentje bij.

 
Ziekten opsporen en bestrijdingsmethodes op punt zetten
Het project PATHOFLAX is gestart in januari 2019 en loopt vier jaar. Het is het resultaat van een grensoverschrijdende samenwerking tussen vlastelers, bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen om de vlasteelt te beschermen tegen de aantasting van schimmelziekten die een negatieve invloed hebben op de opbrengst en kwaliteit van het vezelvlas. De focus ligt op de grondgebonden schimmel Verticillium dahliae, die verticiliumverwelking in vlas veroorzaakt. Die ziekte komt de laatste tien jaar meer voor. Ze veroorzaakt aanzienlijke opbrengstverliezen waarvoor tot op heden geen effectieve oplossingen gevonden zijn.
 
De projectpartners zullen in de eerste plaats onderzoeken in welke omstandigheden de ziekteverwekker zich ontwikkelt. Ze zullen de verspreiding en diversiteit van de schimmel bepalen in Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France. Daarnaast willen ze vlastelers in staat stellen om de schimmel beter op te sporen. Een netwerk van laboratoria moet de landbouwers kunnen helpen bij de detectie van Verticillium.
 
Bovendien moeten vlastelers de ziekte beter kunnen beheersen. Daarom willen de projectpartners milieuvriendelijke bestrijdingsstrategieën uittesten en de effectiviteit van antagonistische stammen en van elictoren (natuurlijke componenten die het afweersysteem van de planten bevorderen) evalueren. Ze zullen ook zoeken naar tolerante rassen en aangepaste teelttechnieken.
 
 
Kennis ter beschikking stellen van de telers
De grensoverschrijdende kennis en ervaring van de Europese actoren in de vlassector zullen leiden tot doeltreffende oplossingen, rekening houdend met de verwachtingen van de vlastelers. De multidisciplinaire aanpak in PATHOFLAX verbindt landbouwexperten (ARVALIS en Inagro), specialisten in bodem- en gewasanalyses (ILVO), plantenveredeling (LINEA, Terre de Lin), biotechnologie (FytoFend), fytopathologie (CRA-W, UGent), plantenbiologie (Université de Namur, Université de Picardie Jules Verne) en de sectororganisatie ABV.
 
De vlastelers uit Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France worden al bij de start bij het onderzoek betrokken en nemen deel aan de grensoverschrijdende samenwerking. Ze zullen als eerste op de hoogte gebracht worden van de bevindingen. De resultaten worden gecommuniceerd naar alle actoren van de keten. In België gebeurt dat door Inagro, CRA-W en het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) en in Frankrijk door ARVALIS.
 
DSC_3052_LowRes.jpg

 
Het project PATHOFLAX is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van Provincie West-Vlaanderen en Région Wallonne. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.
 
 
Banner PATHOFLAX_V2.jpg

 
 
Bron foto's: ILVO
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming