In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen testen onderzoekers van Inagro momenteel de werking van diverse nieuwe, gerecycleerde meststoffen uit. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren.   Deze hoogtechnologische machine combineert verschillende standaardbemestingstechnieken in één toestel.

Inagro investeert in hightech proefveldbemester voor complexe bemestingsproeven

Inagro startte dit voorjaar met de aanleg van een gecompliceerde meerjarige bemestingsproef. Onderzoekers zetten er een veldproef met gerecycleerde meststoffen op. Via die veldproef willen ze de bemestingswaarde van gerecycleerde meststoffen vergelijken met die van conventionele meststoffen, zoals dierlijke mest en kunstmest. Technisch gezien is die veldproef een huzarenstukje. Om effecten van de natuurlijke variabiliteit in de bodem op te vangen, worden verschillende bemestingen willekeurig over het perceel toegediend. Hierbij mag de injecteur elk veldje maar één keer berijden, zoals het in de praktijk ook zou gebeuren. Om dat mogelijk te maken voor een proef met meer dan 100 kleine velden, ontwikkelde een machinebouwer op vraag van Inagro een gespecialiseerde proefveldbemester.

 

Gebaseerd op standaardtechnieken

De bemester is zo ontworpen dat hij voldoende licht en wendbaar is voor de aanleg van kleine proefvelden. Daarom opteerde Inagro voor een gedragen machine achter op de trekker. “Om de aanleg van de proef zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de huidige bemestingswijze, is de machine gebaseerd op een combinatie van verschillende technieken die vandaag als standaard in de bemestingstechniek gelden,” legt expert Tim Bockstael uit.

Zo werd er op de bemester een combinatie gemaakt van twee pompsystemen: enerzijds een vacuümpompsysteem dat instaat voor de toediening van grote volumes laag geconcentreerde meststoffen, zoals dierlijke mest of digestaat, en anderzijds een slangenpompsysteem dat het mogelijk maakt om met dezelfde bemester ook hoog geconcentreerde meststoffen, zoals spuiwaters, toe te dienen. “Door de keuze voor twee gescheiden systemen is het met de bemester ook mogelijk om producten die je normaal gezien om veiligheidsredenen niet mag mengen, toch in één werkgang samen toe te dienen,” voegt Tim eraan toe.

 

Gepaste dosering

Van elk product worden in de veldproef verschillende dosissen toegediend. “Dat biedt de mogelijkheid een verband te zien tussen de toegediende dosis en het effect op het gewas. Daaruit kunnen we de snelheid van de stikstofvrijstelling in de bodem afleiden. Om dosering op een eenvoudige manier mogelijk te maken, kreeg de proefveldbemester de nodige controle-elementen,” verduidelijkt Tim.

Die elementen zijn gekoppeld aan de gps van de trekker. Zo is een nauwkeurige instelling van het gewenste volume tijdens de proef te allen tijde mogelijk. Bovendien wordt dat bijgehouden voor ieder proefveld, zodat de exact toegediende volumes bekend zijn.

 

Praktijkonderzoek centraal

De onderzoekers hopen via hergebruik van reststromen en gerecycleerde meststoffen een bijdrage te leveren aan een efficiëntieverbetering van meststoffengebruik. Als onderzoek kan aantonen dat de bemestingswaarde, de snelheid waarmee nutriënten uit die gerecycleerde meststoffen vrijgesteld worden en de veiligheid vergelijkbaar zijn met die van kunstmeststoffen, dan zet dat de deur open voor een erkenning als kunstmeststof. Daardoor kan het gebruik sterk toenemen. De producten kunnen dan afgezet worden bovenop de bemestingsruimte voor dierlijke mest.

Het project ReNu2Farm van Interreg North-West Europe heeft als doel om kunstmest gedeeltelijk te vervangen door gerecycleerde meststoffen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de performantie en veiligheid van gerecycleerde meststoffen gelijk zijn aan die van kunstmest. Bovendien willen de onderzoekers, onder meer van Inagro, de producten optimaal afstemmen op de wensen en de noden van de landbouwer en de regio. Daarom gaf Inagro dit voorjaar het startschot voor de aanleg van deze meerjarige bemestingsproef, om de bemestingswaarde van deze ‘groene kunstmeststoffen’ in kaart te brengen. In de drie jaar durende veldproef nemen de onderzoekers de volgende parameters uitgebreid onder de loep in verschillende teelten: de N-bemestingswaarde, de effecten op de teelt en op de bodemvruchtbaarheid, het aanwezige bodemleven en de verliezen van nutriënten naar het milieu.

 

>> Bekijk een filmpje van onze proefveldbemester in werking.

 

Meer informatie over het project met steun van Interreg North-West Europe: www.nweurope.eu/renu2farm. Het project loopt tot 2020 en heeft naast Vlaamse partners UGent en Inagro ook nog partners in Duitsland, Ierland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

 

Beelden bij dit persbericht staan op onze perspagina en zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding (© Inagro).

 

 

Contactpersonen

Inhoudelijk:

Inès Verleden
E ines.verleden@inagro.be
T 051 27 33 84

Verantwoordelijke Pers en Communicatie:

Hannelien Del'haye
E hannelien.delhaye@inagro.be
T 051 14 03 17

 

Banner_logo_Renu2farm.jpg