De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Vlaamse en Nederlandse bodemspecialisten ontwikkelden de ‘BodemIDee’, een identiteitskaart die verschillende bodemparameters verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. Om landbouwers op weg te helpen, maakten de partners drie filmpjes met tips om je bodem beter te leren kennen.   

  
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee

De BodemIDee geeft land- en tuinbouwers een goed overzicht van chemische, biologische en fysische parameters van hun bodem. Hoge scores krijgen een groot taartstuk, lage scores een klein taartstuk. In één oogopslag zien telers dus waar het goed zit en welke werkpunten er zijn.

 

Om de aandacht te vestigen op de grote diversiteit aan parameters in de bodemkwaliteit, ontwikkelden de projectpartners van Leve(n)de Bodem drie filmpjes. “Aan de hand van die drie filmpjes leggen we op een laagdrempelige manier uit hoe de landbouwer zijn bodemkwaliteit kan evalueren”, vertelt Franky Coopman, adviseur bodem en bemesting van Inagro. “We leren hem ook hoe hij de informatie uit de BodemIDee kan toepassen in de praktijk. Dat moet op termijn zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid, zodat hij zich ook in de toekomst verzekert van gezonde gewassen met een goede opbrengst.”    

BodemIDee_roos.jpg
Figuur: De BodemIDee geeft een compleet overzicht van  chemische, biologische en fysische parameters.
 

Leren uit een bodemanalyse
Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit, over de voedingsstoffen voor de gewassen, zoals stikstof en fosfor. Uit de resultaten van een bodemanalyse weet de landbouwer hoeveel voedingsstoffen zijn bodem beschikbaar heeft voor de plant. Het filmpje volgt de weg van een bodemstaal, vanop het land tot in het labo. Laboranten analyseren de zuurtegraad van de bodem, want die heeft een invloed op de beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor het gewas. Van elk voedingselement wordt ook de hoeveelheid nagegaan. Naast de dosis is de verhouding tussen de voedingsstoffen belangrijk. Zo kan een overschot van een element de opname van een ander element bemoeilijken.     

>> Bekijk het filmpje ‘Wat leer je uit een bodemanalyse?’

Kijk in en naar de bodem
Om de fysische en biologische bodemkwaliteit te evalueren, kan de landbouwer zelf aan de slag gaan met een spade en prikstok. “Met de prikstok kan je verdichting opsporen,” vertelt Nelis van der Bok, specialist bodem, water en bemesting van Delphy, “en via een spadesteek kan je de bodemstructuur beoordelen.” Een kruimelige kluit aarde en regenwormen vormen een goed teken. “Vooral de pendelaar is erg gewenst. Die regenworm herken je aan zijn platte kop tijdens het bewegen en aan zijn donkerroze bovenkant met een bleke onderkant. Hij legt grote, verticale afstanden af en zorgt zo voor een luchtige bodem.”   

De ‘kennispendelaars’ van Leve(n)de Bodem zijn vernoemd naar die worm. Veertien Vlaamse en Nederlandse adviseurs verlenen gratis advies en brengen de toestand van een perceel in kaart via de BodemIDee. Nadien stellen ze samen met de landbouwer concrete actiepunten op om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

>> Bekijk het filmpje ‘Kijk in en naar je bodem’
 

>> Bekijk het filmpje ‘De bodemkwaliteit in één oogopslag’  

Doorgrond de bodem
Op 5 september organiseren de partners van het project een slotbijeenkomst bij het bedrijf van den Borne Aardappelen, pal op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ze blikken terug op de hoogtepunten van het project en tonen aan hoe ze in de toekomst zullen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit. “De deelnemers kunnen praktijkgerichte sessies volgen met demonstraties van werkinstrumenten, zoals een prikstok en bandenspanningsmeter. “Land- en tuinbouwers zijn van harte welkom”, gaat Franky Coopman van Inagro verder. Zij krijgen nadien deze  tools mee naar huis om op hun bedrijf zelf aan de slag te gaan.”  

Banner_Website_FilmpjesLevendeBodem_V1_750px.png
Project Leve(n)de Bodem
Het Interreg-project Leve(n)de Bodem startte in oktober 2016 met 8 partners. Intussen voerden 14 kennispendelaars 82 begeleidingen uit. Er vonden 84 ondernemersgroepsbijeenkomsten en 49 demonstraties plaats. Het project loopt af in december 2019.

Meer info: www.levendebodem.eu  

Leven_de_bodem.pngLogobanner_depraetere.png    
   


  

      


  

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting