In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in maïs en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

Bufferzone in maïs
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw