Wist je dat de maximale residulimiet (MRL) wettelijk bepaald is voor alle actieve stoffen? Dat is de hoeveelheid actieve stof die je gewas nog mag bevatten bij de oogst. Naast de dosis van het product, het aantal toepassingen, het tijdstip van toepassing (gewasstadium) en de bufferzone is ook de wachttijd voor de oogst een cruciale factor. Met behulp van de gewasbeschermingsapp kan je snel en eenvoudig alle informatie opzoeken over die wachttijden en de middelen die je kan gebruiken.

Hou rekening met de wachttijden van je gewasbeschermingsmiddelen

Het is in de eerste plaats belangrijk om rekening te houden met alle toepassingsvoorwaarden van het product, zoals vermeld op het etiket. Doe je dat niet, dan kan je de dosis overschrijden en kunnen de behandelde gewassen teveel schadelijke residuen bevatten. Naast de dosis van het product, het aantal toepassingen, het tijdstip van toepassing (gewasstadium) en de bufferzone is ook de wachttijd voor de oogst een cruciale factor.      

 

Wat is 'de wachttijd'?      

De wachttijd of veiligheidstermijn is de termijn die je als teler moet respecteren voor de oogst. Pas dan is het veilig om de geoogste producten te consumeren. Is die termijn twee weken, dan mag je het betreffende gewasbeschermingsmiddel dus ten laatste twee weken voor je (geplande) oogstdatum nog gebruiken.      

Sommige middelen worden zeer traag afgebroken, andere zeer snel. Let op! De afbraaksnelheid kan verschillen per teelt, dus de wachttijd van eenzelfde product kan verschillen per teelt. Net zoals de productdosis kan variëren volgens de teelt. Soms wordt er geen wachttijd vermeld, maar wel een bepaald gewasstadium (bv. bij herbiciden ‘voor zaai’, ‘1-2 bladstadium’,…).      

 

20190705_GBapp.jpgWachttijden opzoeken via de gewasbeschermingsapp      

In de gewasbeschermingsapp vind je ook snel informatie over die wachttijden en welke middelen je kan gebruiken. Via de filterfuncties kan je de middelen weerhouden die aan jouw selectiecriteria voldoen.      
 
 
Een voorbeeldje…      

21 dagen voor de oogst moet een wortelteler zijn gewassen nog behandelen tegen de wortelvlieg. Wat mag hij nog toepassen? Daarvoor vult hij “wortelen” in bij “teelt” en “wortelvlieg” bij vijand. Bij de functie “maximale wachttijd” in de geavanceerde filter kiest hij voor “minimaal” “21” dagen. Na een klik op de filter- en zoekknop verschijnt een overzicht van de middelen die hij nog kan gebruiken. Bovendien is het zoekresultaat voorzien van een schadebeeld. Dat omvat foto’s en een beschrijving van de symptomen, de levenscyclus en preventieve maatregelen.      

De gewasbeschermingsapplicatie is gratis, vrij toegankelijk en kan ook op je smartphone worden geraadpleegd, via de gewasbeschermingsapp. Je kan je aanmelden met de login en het wachtwoord van je Inagro-ledenprofiel.