Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Studiedag: Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen
Programma:
 • 12u30: Ontvangst met broodjes
 • 13u15: Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie
 • 13u30:
  • Waar lopen landbouwers tegenaan bij plannen voor de bouw van een varkens-, pluimvee- of rundveestal? - Patrick Herijgers – DLV, studie- en adviesbureau
  • Wettelijk kader inzake emissies van geur, fijn stof en ammoniak in Vlaanderen - Jo Van de Ven - Dienst Omgevingsvergunningen provincie Antwerpen - Koen Dewulf – Dienst Vergunningen provincie West-Vlaanderen
  • Een wetenschappelijke reflectie bij de effectiviteit van het Vlaams beleid inzake luchtemissies in de veehouderij - Peter Demeyer – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • 15u15: Koffiepauze
 • 15u45:
  • Is er nog ruimte voor intensieve veehouderij in Vlaanderen? - Elke Rogge/Anna Verhoeve – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
  • Draagkracht van het landschap - Kathleen Storme - Inagro
 • 16u50: Slotwoord
 • 17u00: Receptie

 

Meer info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: +32(0)3 260 08 64
Email: dirk.de.wilde@ie-net.be

 

Logos_StudiedagEmissies_2019.png

Praktisch:
Datum:
donderdag 7 november 2019
Begintijd:
12u30
Eindtijd:
17u00
Locatie:
ILVO - Eenheid Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle
Kostprijs:
65 euro voor niet-leden. Verminderd tarief voor leden. Raadpleeg de website https://www.ie-net.be/civicrm/event/info?reset=1&id=2608 voor meer info.
Inschrijven:
 
Schrijf je in via deze website.