In de toepassing van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij staat Nederland toch wel een pak verder dan Vlaanderen. Op 16 december steken we de grens over en bekijken we twee types emissiearme vloeren en een vernieuwend stalconcept bij onze Noorderburen. Tijdens de busreis is er tijd voor gesprekken met collega’s. Er wordt ook lunch voorzien.      

Studiereis PAS-maatregelen: Ammoniakroute melkvee

In Nederland staat de veehouderij al heel wat verder in het gebruik van ammoniakemissiereducerende systemen. Daarom gaan we een kijkje nemen op een aantal rundveebedrijven over de grens. Tijdens de studiereis kan je drie technieken bezichtigen.

  • Eerst bezoeken we een bedrijf met een ammoniakemissiereducerende vloer, namelijk een Groove vloer (V17 Agro). Die dichte, rubberen sleufvloer behaalt in Vlaanderen een reductiepercentage van 25 %.

 

  • Het tweede bedrijf is ook uitgerust met een ammoniakemissiereducerende vloer, namelijk het type W3 en W5 (Cobefa). De W3 en W5 zijn twee betonvloeren die in Vlaanderen 25 % reductie halen.

 

  • Tot slot gaan we een kijkje nemen in het vernieuwende stalconcept Kwatrijnstal (Consortium). De Kwatrijn is een innovatieve en energieneutrale melkveestal, met een hoog dierenwelzijn, lage ammoniakemissie en een goede inpassing in het landschap.      

 

Praktisch


Wil je meer informatie? Bekijk dan de website van Innovatiesteunpunt, het agendapunt op onze website of de uitnodiging in bijlage.

 

 

Deze blog werd geschreven in het kader van het VLAIO–project PAS GeRUND: Naar een Programmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij met steun van het agentschap Innoveren & Ondernemen.    

2019-11-18-DP-pasgerund.png

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Melkveehouderij