De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Daarom slaan onderzoeks- en adviescentrum Inagro vzw en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het provinciale waterbeleid te versterken. Eind oktober lanceerde Inagro een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking met gecombineerde waterbuffers. Het provinciebestuur wil zo investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast én stelt in droge periodes water ter beschikking van de landbouwer.

Provincie West-Vlaanderen lanceert gecombineerde waterbuffers op landbouwbedrijven. Wie doet mee?!

Om wateroverlast tegen te gaan, investeert de Provincie West-Vlaanderen al langer in waterbuffering. Ze legt daarvoor gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aan. Die worden waar mogelijk gecombineerd met een waterspaarfunctie, als er in de regio een watervraag heerst. Voor de aanleg van een GOG moet landbouwgrond wijken. Bovendien leiden de publieke bekkens tot watertransport over de weg. Dat is duur en kan hinder veroorzaken voor omwonenden.  

Via pps-waterbuffers wil de Provincie West-Vlaanderen het bestaande provinciale waterbeleid versterken. Daarom is het provinciebestuur op zoek naar landbouwers die via een publiek-private samenwerking willen investeren in een bufferbekken nabij hun percelen. Dat bufferbekken combineert een waterbufferfunctie en een waterspaarfunctie. Het water in het spaargedeelte is beschikbaar voor irrigatie, wat vooral in droge periodes waardevol is. Dankzij de verbinding met de waterloop wordt het spaarvolume aangevuld tijdens hoge waterstand en bij hevig onweer. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast.
 
 
Investering met steun van de Provincie
 
Landbouwers die intekenen op de oproep kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur. Zo neemt de Provincie West-Vlaanderen een deel van de financiering op zich. Bovendien is er voldoende begeleiding in de realisatie van het bufferbekken. Het technisch ontwerp komt tot stand in onderling overleg. Medewerkers van de Provincie West-Vlaanderen maken het aanvraagdossier en de omgevingsvergunning op.
 
De landbouwer is verantwoordelijk voor het spaargedeelte van de waterput. Hij staat in voor dat deel van de graafwerken. Daarnaast tracht hij percelen te voorzien voor grondafzet en zorgt hij voor oppompmogelijkheden. Wie instapt in het project, engageert zich om de gecombineerde waterput minimaal twintig jaar te laten functioneren.
 
 
Dossier indienen kan tot 5 januari
 
Om te garanderen dat de waterbuffer voldoende effectief zal zijn tegen wateroverlast én over voldoende water zal beschikken, zijn er voorwaarden verbonden aan deze pps. Landbouwers met percelen aan een waterloop van tweede categorie komen mogelijks in aanmerking. Het perceel of de combinatie van aaneengesloten percelen waarop de waterbuffer voorzien wordt, moet groter zijn dan 0,5 ha. Bovendien moet het afstroomgebied van de waterloop tot het perceel groter zijn dan 200 ha. Percelen gelegen in poldergebied komen evenwel niet in aanmerking.

Tot 5 januari 2020 kunnen geïnteresseerde landbouwbedrijven zich kandidaat stellen via een startdossier. Dat startdossier moet onder meer de contactgegevens van de kandidaat en een kaart met de locatie van betreffende perceel omvatten. Een voorbeelddossier is te vinden op www.inagro.be/waterbuffer.
 
 
Meer info
 
Meer informatie over de voorwaarden en het project is te vinden op www.inagro.be/waterbuffer. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Dries Mergaert, watermakelaar bij Inagro, via dries.mergaert@inagro.be of 051 14 03 62.
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --