Al zes jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Op vrijdag 29 november kwamen ze voor de zesde keer samen in Inagro voor de jaarlijkse trefdag. Zo’n 350 deelnemers genoten van het gevarieerde aanbod aan praktische info en van netwerkmomenten met een hapje en drankje.

Zesde trefdag VarkensAcademie opnieuw een succes!
Het veranderende klimaat zorgt voor meer droge periodes. Door watergebrek groeit het belang van de efficiënte inzet van verschillende waterbronnen, ook op varkensbedrijven. Daarom zette Inagro water centraal in het plenaire programma van de zesde trefdag van de VarkensAcademie. Ook andere actuele thema’s uit de varkenshouderij kwamen aan bod.


Provinciaal waterbeleid

Lieven Louwagie, kabinetsmedewerker van gedeputeerde Bart Naeyaert, gaf het startschot van de jaarlijkse studiedag. Hij lichtte het provinciale waterbeleid kort toe, belichtte de regelgeving en ging daarna dieper in op de aanleg van een waterput. Daarover deelde hij een aantal waardevolle tips. "Weet dat je altijd een omgevingsvergunning nodig hebt om een waterput aan te leggen", waarschuwde Lieven. "Zorg voor een goed dossier. Informeer je bij de bevoegde instanties en lees het dossier na voor je het indient. Last but nog least: denk goed na waar je de overige grond zal afzetten."


Water, het kostbare goud op elk varkensbedrijf
12.jpg

“Water is een onmisbare factor op elk varkensbedrijf.” Zo openden An Cools en Anne-Sophie Vandevoorde van Inagro hun plenaire uiteenzetting. Onderzoeker An Cools vestigde de aandacht op de kwaliteit van het drinkwater. "Drinkwater dat niet geschikt is, kan leiden tot diarree bij biggen, onvoldoende melkgift bij zeugen en plotse sterfte. Af en toe een waterstaal laten analyseren, is dus geen overbodige luxe", raadde An aan. Ze besprak ook de mogelijke waterbronnen die een varkenshouder kan gebruiken, lichtte de voor- en nadelen toe en haalde veelgebruikte waterbehandelingstechnieken aan.

“Varkenshouders mogen niet vergeten dat water zeer gebieds- en bedrijfsafhankelijk is”, vulde adviseur Anne-Sophie Vandevoorde nog aan. "Niet in elke regio is er voldoende diepdrainagewater ter beschikking." Met de hulp van Inagro kunnen varkenshouders een inschatting maken van hun waterbeschikbaarheid op basis van bodemkaarten en bodemprofielen.


Waarom is spreken met consumenten zo moeilijk?

Vijftig jaar geleden waren koe, varken of boerenpaard top of mind bij consumenten. Vandaag zijn dat hond, kat en paard. “Maatschappelijke veranderingen hebben een grote invloed op de perceptie van de consument over veehouderij”, stelde Stef Aerts van Odisee Hogeschool. Maatschappelijke debatten over dierenwelzijn, klimaat en mest zijn vandaag dan ook niet meer weg te denken. Vaak staat het leven van de consument ver af van dat op het landbouwbedrijf. Hoe moeten varkenshouders daarmee omgaan? En hoe kunnen ze consumenten duidelijk maken dat ze hun dieren met veel liefde verzorgen?

Stef Aerts overtuigde de deelnemers om positief om te gaan met vragen van consumenten. Ter illustratie maakte hij de vergelijking met examens bij studenten. “Enkel als je het antwoord niet weet, voelt de vraag vervelend aan.” Als varkenshouders zelf begrijpen waarom ze iets op een bepaalde manier doen, dan kunnen ze een overtuigend antwoord bieden op vragen. “Begrip vragen begint dus bij jezelf begrijpen. Vertel de consument wat je doet en waarom je het zo doet. Heb geen schrik voor vragen.”


Technische thema’s aan bod in namiddag

PB_varkensacademie_INA_2398.jpg

De Afrikaanse varkenspest zorgde in China - en bij uitbreiding in heel Azië - voor een productiedaling. Voor (West-)Europese varkenshouders zijn de gevolgen positief: de sector noteerde dit jaar hogere biggen- en vleesvarkensprijzen. Tegelijk moet de intensieve veehouderij zich blijven wapenen tegen deze en andere ziektes. De aandacht voor bioveiligheid mag niet verzwakken. Daarom zette Inagro onder meer knaagdierbestrijding en dysenterie op het namiddagprogramma. Daarin konden varkenshouders traditiegetrouw kiezen tussen zes workshops. Naast knaagdierbestrijding en dysenterie kwamen eigen aanfok van zeugen, sleutelmomenten in de opfok van biggen, vennootschapswetgeving en verkoopstrategie aan bod.

William Matthijs (DSM Nutritional Products) vertelde de varkenshouders waarom bepaalde aspecten in de zeugenhouderij extra aandacht verdienen. Denk aan de controle van gelten voor introductie in de zeugenstapel, urineweginfecties, voldoende vochtopname voor werpen en de biestopname bij biggen. Daarnaast vestigde hij de aandacht op de toekomstige uitdagingen voor de varkenshouderij. Hij ging dieper in op antibioticareductie en vrijloopkraamhokken. Dirk Coucke (CEO United Experts Group) gaf de varkenshouders inzicht in de kansen van prijsafspraken in de fysieke markt en op de termijnmarkten. "Dat kan de rentabiliteit in de varkenshouderij gevoelig verhogen", klonk het.  

An Cools en Nathalie Nollet (Inagro) schetsten de voor- en nadelen van eigen aanfok ten opzichte van de aankoop van zeugen. Laurens De Cock en Charlotte Vandaele (SBB) gaven de varkenshouders inzicht in de nieuwe vennootschapswetgeving. Daarnaast schetsten ze wanneer het zinvol is om over te schakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap.


De VarkensAcademie, wat brengt de toekomst?

Voor de landbouw en economie is het belang van de West-Vlaamse varkenshouderij en zijn aanverwante sectoren groot. Daarom ontvouwde het provinciebestuur zes jaar geleden een actieplan dat de sector moet versterken. Sindsdien kunnen varkenshouders rekenen op Inagro voor praktijkgericht advies en persoonlijke begeleiding in hun dagelijkse werking.

PB_foto_INA_2123.jpg
Ook in 2020 biedt de VarkensAcademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze op 6 februari deelnemen aan de Belevingsdag Water in het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf”. Varkenshouders kunnen korte infosessies volgen over specifieke waterbehandelingstechnieken. Tijdens de minibeurs stellen firma’s hun aanbod aan technieken voor waterwinning, wateropslag en waterbehandeling voor.

Daarnaast kunnen de varkenshouders nog altijd aansluiten bij een kenniscoöperatie. Drie tot vier keer per jaar komen kleine groepjes varkenshouders samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over een technisch thema. Voor jonge en/of startende varkenshouders is er een specifieke groep. Dit jaar ondernam een van de bestaande studieclubs een leerrijke studiereis naar het bedrijf Bankers in Nederland.

Inagro vult het aanbod van de VarkensAcademie in de loop van het jaar nog verder aan. Varkenshouders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis registreren voor de nieuwsbrief via de website van Inagro. Op de website kunnen ze ook de agenda met activiteiten raadplegen. De Provincie West-Vlaanderen en Inagro hopen de West-Vlaamse varkenshouders volgend jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen op de zevende trefdag van de Varkensacademie op vrijdag 27 november 2020.

Beelden bij dit persbericht staan in dit album en zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding (© Inagro). Foto's met hogere resolutie zijn op te vragen bij Bart Verhaeghen.


Logobanner_VarkensAcademie_2019.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij