Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de courgetteteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

Herken nuttige insecten in de courgetteteelt
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Glasgroenten | Groenten Open Lucht