Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijst Inagro met Agrotopia. Die onderzoekserre verrijst binnenkort op een kistenloods van REO Veiling in Roeselare. Het project is één van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap op Vlaams niveau. Inagro bundelt zijn ervaringen uit de realisatie van de dakserre in een reeks studierapporten. “Het ontwerp en de bouw vormen een boeiende leerschool”, vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. “De verzamelde kennis delen we graag met de sector via een studierapport.”

Inagro deelt ervaringen uit ontwerpfase dakserre in studierapport

Met Agrotopia krijgt voedselproductie op een industrieel dak een prominente plaats in de skyline van Roeselare. De dakserre is dan ook een sprekend voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik in een stedelijke omgeving. ILVO en het Team Vlaams Bouwmeester met als partners Ruimte Vlaanderen en het departement Landbouw en Visserij selecteerden het project als Pilootproject Productief Landschap.  Eerste studierapport afgewerkt

Via een ontwerpwedstrijd kwam de architecturale insteek tot stand. Het gebouw van bijna 9.500 m² zal hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten voor de productie van vrucht- en bladgroenten huisvesten en een educatieve route voor een breder publiek omvatten. Een multidisciplinair team van architecten META architectuurbureau en Van Bergen Kolpa Architecten, serrebouwer Smiemans, adviseur teelttechnieken Wageningen UR Glastuinbouw en stabiliteitsingenieur Tractebel Engineering bundelde expertises om tot een sterk ontwerp te komen, waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan.

“Het ontwerp en de bouw vormen een echte leerschool”, klinkt het bij Inagro. “Om onze verzamelde kennis niet verloren te laten gaan, lanceren we een reeks studierapporten, die online raadpleegbaar zijn.” Het eerste deel in de reeks behandelt de fase van de opstart van het project en het ontwerpproces tot het uitvoeringsdossier. Het is een inspiratiebron voor toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik tussen verschillende partijen. In een tweede deel zal Inagro zijn ervaringen uit de bouw en uitbating delen.Van teelttechniek over stabiliteit tot juridische aspecten

“Door de specifieke locatie op het dak van een loods en de integratie van talloze innovatieve technieken is het dossier bouwtechnisch complex”, getuigt Ine Pertry, projectleider voor Agrotopia bij Inagro. “Net daarom geeft het studierapport zo goed weer waarmee bouwteams rekening moeten houden bij de start van een gelijkaardig project.”  

Denk bijvoorbeeld aan het maximale toegelaten gewicht op de onderliggende loods en het dak. Die belasting bepaalt de functionaliteiten en teelttechnieken. “Daarom kozen we ervoor om bepaalde materialen en toestellen op de begane grond te plaatsen”, vult Ine Pertry aan. Een ander aspect is de opslag van water voor de teelt. “Regenwater is het meest geschikte type water voor hydroteelt, maar we moeten wel continu voldoende regenwater ter beschikking hebben op een beperkte omgevingsoppervlakte.” Op de begane grond naast de kistenloods zijn hoge cilindervormige watersilo’s gebouwd voor wateropslag. Die vormen ook de basis voor de hoge gevelserre. “Ook dat is een vorm van meervoudig ruimtegebruik”, aldus Ine Pertry.

Naast gelijkaardige bouwtechnische vraagstukken komen ook de ervaringen uit het voorbereidende traject aan bod in het studiedocument. “Zo beschrijven we de juridische aspecten, zoals stedenbouwkundige randvoorwaarden, vergunningen of afspraken over recht van opstal”, klinkt het. Op basis van die ervaringen formuleren Inagro en het bouwteam een advies voor de toekomst.  

Het studierapport ontwerpfase is beschikbaar op de website van Agrotopia.

 

 

LogobannerCOTAgrotopia.jpg

Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.

> www.inagro.be/agrotopia

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten