Kan een adequaat beheer van de bodembiodiversiteit bijdragen tot de aanpak van de huidige economische, sociale en milieutechnische uitdagingen in de landbouw? Dat is de centrale vraag in het project SoildiverAgro. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, doen de Belgische projectpartners Inagro, PSKW, ILVO en POMONA een oproep aan land- en tuinbouwers om enkele vragen te beantwoorden.

Land- en tuinbouwers gezocht voor enquête over aardappel-, tarwe- en groenteteelt in België

De onderzoekers in het SoildiverAgro-project doen onderzoek naar nieuwe praktijken en teeltsystemen die de biodiversiteit in de bodem verbeteren. Zo willen ze de land- en tuinbouwsector aanmoedigen om minder externe productiemiddelen te gebruiken, zoals brandstof, water en meststof. Bovendien willen ze de productie en kwaliteit van gewassen verhogen en ecosysteemdiensten beter benutten. Denk bijvoorbeeld aan bodemvruchtbaarheid en koolstof in de bodem.


Enquêtes om proefopzet uit te werken
 
Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee landbouwers - en meer specifiek aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa - te maken krijgen, stelden de projectpartners vragenlijsten op, één voor elk type teelt. Daarin gaan ze na welke alternatieve praktijken in bodembewerkingen, bemestingstechnieken, methoden voor bodembehoud/-bescherming en ziekte- en plaagbeheersing volgens de telers het beste resultaat kunnen opleveren om dergelijke problemen aan te pakken. Die informatie zal hen helpen om veldproeven te ontwikkelen.
 
Alle belanghebbenden in de sector - zoals landbouwers, adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers, landbouworganisaties, ngo’s en verwerkende bedrijven - kunnen de vragenlijsten invullen. De enquêtes zijn opgesteld in het Nederlands.
 
 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht