Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen ‘het onzichtbare goud van het bedrijf’. Dieren kwalitatief drinkwater kunnen bieden is voor veel veehouders een uitdaging. Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek gevoerd naar waterkwaliteit, waterbehandelingstechnieken en waterwinning voor drinkwatervoorziening voor vee. Om de verzamelde kennis te delen met de sector, organiseerde Inagro op donderdag 6 februari de Belevingsdag water in de veehouderij.

Succesvolle Belevingsdag water lokt honderd veehouders naar Inagro

In het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” verzamelden Inagro, Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveehouderij en PVL de voorbije twee jaar heel wat praktische kennis over drinkwatervoorziening voor vee. “Via demonstratie en sensibilisering willen we veehouders bewuster maken van het belang van kwalitatief drinkwater voor dieren”, verduidelijkt Elien Dupon, expert water bij Inagro. “We reiken de veehouders instrumenten aan waarmee ze de kwaliteit van het beschikbare water kunnen beoordelen.” Op de Belevingsdag water in de veehouderij lieten zo’n honderd veehouders zich inspireren via een minibeurs en diverse workshops.

 
Belang van waterkwaliteit in de verf
 
Adviseur Anne-Sophie Vandevoorde en onderzoeker Dominique Huits van Inagro lichtten het belang van waterkwaliteit toe. Ze informeerden de veehouders over de te verwachten kwaliteit van verschillende waterbronnen, zoals ondiep grondwater of regenwater. “In Vlaanderen is er relatief weinig water beschikbaar. Om de grondwatervoorraden ook voor toekomstige generaties veilig te stellen, is er in bepaalde regio’s en voor specifieke grondwaterlagen een strenger grondwatervergunningenbeleid”, stelde Dominique Huits. “Veehouders schakelen over naar andere, alternatieve waterbronnen. Maar de kwaliteit van het grondwater is soms minder goed.”
 
Chemische of bacteriologische parameters van het drinkwater die afwijken van de richtwaarden kunnen zorgen voor verminderde productiviteit van de dieren. Bij ernstige overschrijding kan het drinkwater zelfs de gezondheid van de dieren schaden. Anne-Sophie en Dominique gingen tijdens de Belevingsdag water dan ook in op het belang van een regelmatige wateranalyse. “Meten is weten. Het is belangrijk om regelmatig een waterstaal te nemen”, aldus Dominique. “Zo kan de veehouder de kwaliteit van het water opvolgen en een behandeling starten of bijsturen waar nodig.” Ze verduidelijkte hoe veehouders een wateranalyse moeten interpreteren.
 
 
Ozon- en membraantechnologie, hoe werkt dat precies?
 
Veehouders kunnen een afwijkende waterkwaliteit oplossen door een waterbehandelingstechniek toe te passen. Maar een techniek die toegepast wordt op een veeteeltbedrijf moet vooral betaalbaar zijn en robuust werken. De afgelopen twee jaar maakte Proefbedrijf Pluimveehouderij een uitgebreide evaluatie van ozontechnologie, een opkomende waterbehandelingstechniek voor de veehouderij.
 
“Ozontechnologie in combinatie met UV heeft potentieel als er minder nawerking noodzakelijk is na de behandeling”, vertelde Kris De Baere van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Hij lichtte toe hoe ozontechnologie precies werkt en waarvoor veehouders alert moeten zijn bij het gebruik ervan. “Hou rekening met het vochtgehalte in de lucht. Vocht heeft een sterk negatief effect op ozonvorming en het toestel gebruikt zuurstof uit de omgevingslucht. Zorg dus voor een goede luchtdroging en voldoende onderhoud van het toestel”, aldus nog Kris.
 
Een andere opkomende techniek is membraantechnologie. Vanuit de expertise in waterbehandeling voor humane consumptie is er de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd aan de Universiteit Gent. Onderzoeker Sebastiaan Derese deelde zijn bevindingen tijdens de Belevingsdag water. Hij informeerde de veehouders over de opkomende membraantechnologie als waterbehandelingssysteem. Ook hij informeerde de deelnemers over de aandachtspunten bij het gebruik van de technologie op het veebedrijf.
 
Tot slot bracht onderzoeker An Cools van Inagro de do's-and-don'ts aan van aanzuren en ontsmetten. “Verschillende chemische producten juist gebruiken is belangrijk. Denk daarbij aan je eigen veiligheid. Vermijd de combinatie van producten, want dat kan een chemische reactie veroorzaken”, klonk het.
 
 
Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron
 
Recent investeerden heel wat varkensbedrijven in een systeem om diepdrainagewater te winnen, als alternatief voor een diepe grondwaterwinning of voor het gebruik van leidingwater. In het VLAIO-project “Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens” gingen ILVO en Inagro na welke instrumenten nodig zijn om het water op te waarderen tot hoogkwalitatief drinkwater voor varkens. Tijdens de Belevingsdag water informeerde onderzoeker An Cools de veehouders over de resultaten.
 
“Diepdrainagewater kan een oplossing bieden voor veel bedrijven”, klonk het. “Toch zijn de hardheid, het bicarbonaatgehalte en de bacteriologie van het water de grootste aandachtspunten. Waterbehandeling is dus vaak noodzakelijk.” Mits een juiste behandelingstechniek slagen de meeste varkensbedrijven die deelnemen aan het project erin om technisch goede cijfers te behalen met de waterbron. Bovendien hebben ze altijd voldoende drinkwater voorradig op hun bedrijf.
 
 
Standhouders informeren veehouders over watervoorziening, -opslag en -behandeling
 
Voor en na de verschillende infosessies brachten de veehouders een bezoekje aan de goed gevulde minibeurs. Verschillende waterbehandelingsfirma’s en bedrijven gespecialiseerd in wateropslag en watervoorziening tekenden present. Ze stonden de veehouders te woord en informeerden hen enthousiast over de verschillende technieken die een oplossing kunnen bieden op het veebedrijf. Met vragen omtrent wateranalyses en optimaal watergebruik konden de deelnemers terecht op de stand van Inagro. Zowel de verschillende laboanalyses als het nut van een wateraanwendingsplan werden er toegelicht.
 
> Op 13 februari vindt de Belevingsdag water plaats in de Hooibeekhoeve in Geel. Inschrijven kan via de website van de Hooibeekhoeve.
 
 
 
Deze studiedag kaderde in het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf”. Het onderzoek naar diepdrainagewater kwam tot stand in het VLAIO-project “Bruikbaarheid van diepdrainagewater op varkensbedrijven”.
 
LogoBannerBelevingsdagWater.PNG