Sinds 2014 moeten land- en tuinbouwers verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Met die regelgeving moedigt Europa hen aan om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Landbouwers in verschillende Europese regio’s missen nog actuele kennis en goede praktijkvoorbeelden om IPM op een hedendaagse manier in te zetten in hun dagelijkse werking. Onderzoekers en adviseurs bieden daarop een antwoord in SMARTPROTECT. Daarin wisselen Inagro, KU Leuven en veertien andere internationale partners kennis uit over bestaande en innovatieve technieken.

Slimme landbouwtechnieken voor innovatieve geïntegreerde gewasbescherming

In het Europese landbouwbeleid is IPM of geïntegreerde gewasbescherming een instrument om tot duurzame groenteproductie te komen. Het omvat een amalgaam van werkwijzen om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen, rekening houdend met het milieu, de gezondheid van de mens en de kostenefficiëntie voor de landbouwer. Het rationele en beperkte gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van plagen en ziekten staat centraal.

De tuinbouwsector vertegenwoordigt bijna veertien procent van de Europese agrarische output. Net als in andere subsectoren worstelen tuinbouwers in verschillende Europese regio’s met de wettelijke uitdagingen van IPM. Vaak missen ze actuele kennis, praktijkvoorbeelden en tools om alternatieve bestrijdingstechnieken efficiënt toe te passen in hun dagelijkse werking.

Kenniskloof tussen onderzoek en praktijk dichten
 
Samen met veertien andere Europese partners werken Inagro en KU Leuven drie jaar aan de verspreiding van kennis bij landbouwers en adviseurs. “SMARTPROTECT is in de eerste plaats een netwerk waarin we over de grenzen heen kennis verzamelen en delen over smart IPM-technieken”, vertelt Sabien Pollet, onderzoekersleider tuinbouw openlucht bij Inagro. “Daarnaast gaan we op zoek naar innovatie voor de groenteteelt. Dankzij precisielandbouw en data-analyses liggen ongetwijfeld kansen voor het rapen om geavanceerde technologieën te integreren in de sector.”
 
In het project willen de partners de kenniskloof dichten tussen onderzoek en praktijk met betrekking tot innovatie in IPM-methodologie in verschillende gewassen in openlucht en onder afdekking. Daarbij houden ze rekening met de specifieke regionale noden van tuinbouwers over heel Europa. “Vooreerst brengen we de noden van de tuinbouwers in kaart. Daarna maken we een vergelijking tussen bestaande IPM-technieken in hun socio-economische en wettelijke context”, vult Jonathan De Mey aan, onderzoeker tuinbouw openlucht bij Inagro. “Tot slot willen we een selectie maken van technieken met het grootste innovatieve potentieel.”

Toepasbare en begrijpelijke praktische informatie delen
 
Samen willen de projectpartners de stroom van toepasbare en begrijpelijke praktisch informatie tussen en naar de tuinbouwers vergroten. Dat gebeurt via een online platform waarop onderzoekers kennis over IPM verzamelen, delen, beheren en verspreiden. Daarnaast zullen ze interactieve bijeenkomsten en grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken organiseren voor landbouwers en adviseurs. “Met actuele kennis, goede praktijkvoorbeelden, innovatieve technieken en praktische tools willen we IPM nog meer ingang doen vinden in de groenteteelt over heel Europa. Zo kunnen we de impact op het milieu verder verkleinen en de voedselveiligheid vergroten”, vertelt Peter Bleyaert, onderzoeksleider tuinbouw onder afdekking bij Inagro.
 
Het project SMARTPROTECT startte in januari 2020 en duurt drie jaar. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Horizon 2020-programma. Onderzoeks- en adviescentrum Inagro in Rumbeke-Beitem is projectleider. De kick-off vond plaats op 27 en 28 januari in Brussel. Landbouwers die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief van Inagro via www.inagro.be.
 
 
 
EU_Smartprotect_logobanner_zondersteunvermelding.jpg


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862563.
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Smartfarming