De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen daar al op in door hun producten aan te bieden via de korte keten. Korte keten zit in de lift, maar er is nog ruimte om nieuwe trends te integreren in de hoevewinkel. Daarom brachten Vives en Inagro de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgevingen in kaart. De resultaten zijn gebundeld in een publicatie.

Inspiratiegids voor hoevewinkels

Trendwatchers stellen dat verkopers duurzaamheid moeten vertalen naar diepere behoeften van mensen, zoals de behoefte aan rust, verbinding en authenticiteit. Hun expertise wijst ook uit dat consumenten meer kiezen voor verse producten uit een transparant en circulair productieproces. Naast lekker en betaalbaar moet voeding ook een waarde hebben. En plantaardige producten winnen het steeds vaker van dierlijke.

 
Sterker inspelen op klantenbeleving
 
Producenten spelen daar al op in door hun producten aan te bieden via de korte keten. Er is nog ruimte om nieuwe trends en de behoeftes van de consument te integreren in de hoevewinkel, maar bestaand onderzoek naar klantenbeleving focust op stedelijke regio’s. De conclusies zijn niet zomaar aannemelijk voor landelijke regio’s.
 
Daarom brachten hogeschool Vives en onderzoekscentrum Inagro de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgevingen in kaart. Naast een literatuuronderzoek, stuurden ze mystery shoppers op pad om de klantenbeleving te ervaren bij een twintigtal West-Vlaamse korteketenhoeves. Die voerden samen meer dan honderd bezoeken uit.
 
Op basis van die inzichten begeleiden Vives en Inagro enkele hoevewinkels om hun bedrijfsstrategie aan te passen. Als producenten weten voor wie ze producten maken en wat consumenten drijft en interesseert, dan kunnen ze hun bedrijfsstrategie daarop toespitsen. Een goede klantenervaring tot stand brengen wordt zo meteen een pak gemakkelijker.
 
 
Ook andere hoevewinkels aan de slag met publicatie en toolbox  
 
Via een publicatie willen Vives en Inagro ook andere korteketenproducenten leren welke stappen ze nog kunnen zetten om hun organisatie verder te professionaliseren en kansen te benutten om hun afzet op het platteland te vergroten. Daarvoor verzamelden ze de aanbevelingen van de mystery shoppers volgens de stappen in de customer journey. De customer journey bestaat uit de verschillende stappen die klanten nemen voor én na een aankoop.
 
Een overzicht van alle interacties die klanten met een bedrijf hebben, helpt de producenten beter te begrijpen hoe consumenten precies denken. Zo kunnen ze nieuwe kansen identificeren om hun klantrelaties en verkoopcijfers te verbeteren. In de publicatie vinden hoeveproducenten aanbevelingen op maat van de klant én het assortiment voor elk van de vijf stappen in de customer journey.
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving