De wereldbevolking groeit, terwijl de beschikbaarheid van hulpbronnen - zoals voedsel - afneemt. Er is dus behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen. Insecten kunnen het voedsel van de toekomst worden. Toch is er in de dichtbevolkte westerse landen nog wat weerstand. Het Europese project ValuSect wil daar verandering in brengen. Inagro zal samen met negen internationale partners duurzame productie- en verwerkingstechnieken ontwikkelen voor voedingsmiddelen op basis van insecten. Bedrijven met een idee kunnen via een vouchersysteem steun krijgen.

ValuSect wil de ontwikkeling van voedsel op basis van insecten stimuleren
Ongeveer 30% van de consumenten in Europa is bereid insecten als voedsel te consumeren. ValuSect of valuable insects beoogt dat aandeel te verhogen. Het project wil de ontwikkeling en marktintroductie van levensmiddelen op basis van insecten stimuleren door de kwaliteit van productie en verwerking van insecten te verbeteren, smaakproeven met consumenten uit te voeren en het milieueffect te verminderen. Er wordt onderzoek gevoerd naar de uitstoot van broeikasgassen, de impact van substraten, de voedselveiligheid en de houdbaarheid van de voedingsproducten.
 
“De vraag is niet of insecten de oplossing kunnen zijn voor de groeiende behoefte aan eiwitten. De vraag is wat de beste strategie is om die ontwikkeling te bevorderen.” - Sabine Van Miert, projectleider, Thomas More Hogeschool
 
Streven naar een duurzamere insectenkweek
Om het onderzoek vorm te geven en uit te voeren, werken onderzoekers van Thomas More Hogeschool en Inagro samen met acht internationale partners. Inagro krijgt vandaag al regelmatig vragen van de sector en het beleid over de impact van insectenkwekerijen op hun omgeving. Ook de werkelijke duurzaamheid van insecten in vergelijking met andere landbouwhuisdieren roept vragen op.
 
“Met ValuSect willen we de uitstoot van broeikasgassen kwantificeren voor verschillende soorten insecten: meelwormen, krekels en sprinkhanen. Daarnaast voeren we ook onderzoek uit naar emissies van fijn stof en ammoniak die de directe omgeving van een insectenkwekerij kunnen beïnvloeden.” - Carl Coudron, Inagro
 
Bedrijfssteun via vouchersysteem
Geïnteresseerde (agrovoedings)bedrijven kunnen vouchers met een waarde tot € 40 000 ontvangen voor ondersteuning bij productontwikkeling, uitvoering van smaakproeven, of voor de verbetering van kweek- en verwerkingstechnieken. Afhankelijk van de vraag zal de projectpartner met de meeste expertise in dat domein ondersteuning bieden. Zowel starters als ervaren bedrijven met een innovatief idee kunnen een beroep doen op het vouchersysteem, dat dit najaar gelanceerd wordt.  
ValuSect_Logo Banner_klein.jpg
ValuSect is een project dat voor 2,08 miljoen euro wordt gefinancierd door het Interreg North-West Europe programma. Het project ging op 26 september 2019 van start en loopt tot eind juni 2023.

Het consortium wordt door Thomas More Hogeschool gecoördineerd en bestaat uit 9 volwaardige leden en 8 geassocieerde partners verspreid over 7 landen. De volwaardige leden zijn: Inagro vzw, Aberystwyth University, Zürcher Fachhochschule, Stichting Fontys,  het Innovatiesteunpunt, Teagasc, New Generation Nutrition Pro-active, AliénorEU en BIC Innovation Limited.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek