Ben je als landbouwer van plan een stal te renoveren of een nieuwe stal te bouwen? En wil je je informeren over de impact van fijn stof, geur en ammoniakemissie op de omgeving? Krijg je vragen over geur of andere emissies? Of wil je zelf weten waar de verschillen zitten tussen geur en ammoniak? Dan kan je een beroep doen op de adviesdienst luchtemissies van Inagro.

Stel jouw vragen over luchtemissies aan onze adviesdienst

Voor de inplanting van je nieuwe stal kan je terecht bij onze dienst bedrijfsintegratie. We begeleiden je bij de voorbereiding van je bouwplannen en denken mee na over onder andere verluchting, looplijnen en langetermijnplanning.

 

Advies en inzicht in emissies en stalconcepten

Om te voldoen aan de verplichte emissie-arme bouwtechniek maken we je wegwijs in de verschillende stalconcepten. Zo brengen we inzichten in de reductie-efficiëntie van de verschillende bouwtechnieken en maatregelen. Bij onze adviesdienst luchtemissies kan je terecht voor informatie over ammoniakemissie, fijn stof en geur, de verschillen in de bijhorende exploitatie, het verschil in investering…

Op die manier krijg je inzicht in de mogelijkheden op uw bedrijf en ben je beter voorbereid op het gesprek met een constructeur, het studiebureau, de bank…

 

Geen concrete plannen? Ook welkom!

Ook wie niet meteen uitbreidingsplannen heeft, kan een beroep doen op onze dienstverlening, bijvoorbeeld als je de bestaande situatie van de parameters geur, fijn stof en ammoniakemissie in kaart wil brengen. Misschien kreeg je vragen van buren of bezoekers over een aantal zaken. Inagro heeft deze kennis ter beschikking voor varkensstallen, rundveestallen en pluimveestallen.

Lisa_Dejonghe_swoosh2.pngWil je gebruik maken van onze adviesdienst luchtemissies? Stuur dan jouw vraag door naar Lisa Dejonghe via lisa.dejonghe@inagro.be. Lisa zal daarna contact opnemen en indien nodig een bedrijfsbezoek plannen om jouw situatie volledig in kaart te brengen. We kunnen een adviserend verslag opmaken dat alles bundelt.