Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te informeren over wat kleinschalige vergisting precies is en voor wie de investering rendabel blijkt, publiceerde Inagro in samenwerking met Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een modulaire brochure. Benieuwd naar het resultaat en de inhoud? Lees dan zeker verder!

Vers van de pers: brochure kleinschalige vergisting

Waarom maakten we deze brochure?

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwbedrijven bedrijfseigen biomassastromen kunnen vergisten. Het vergistingsproces vindt plaats in een groot reactorvat in afwezigheid van zuurstof. Bij het vergisten wordt organisch materiaal (bijvoorbeeld mest) omgezet tot biogas. Een motor verbrandt het biogas (hoofdzakelijk methaan). Die motor drijft een generator aan in een warmte-krachtkoppelingsinstallatie of WKK. Daar wordt een hernieuwbare energiebron gevormd. De vergiste biomassa (digestaat) kan de landbouwer op het land gebruiken als meststof.

In 2010 vond kleinschalige vergisting ingang in de melkveesector. Er wordt verwacht dat de techniek de komende jaren nog sterk zal uitbreiden, omdat het beschouwd wordt als een belangrijke klimaatmaatregel om broeikasgasemissies te verminderen. Daarom wordt pocketvergisting ook genoemd in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 als techniek om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren.

Uit de vele vragen van land- en tuinbouwers blijkt dat de toepassing van kleinschalige vergisting nog niet evident is. Met een brochure willen we daaraan tegemoetkomen. We bieden concrete antwoorden op vragen en illustreren pocketvergisting via enkele praktijkvoorbeelden. We tonen ook aan of een pocketvergistingsinstallatie een rendabele investering kan zijn op jouw bedrijf.

Modulaire brochure

De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin we telkens een ander aspect van deze technologie belichten.

- Module 1: Wat is vergisting?

In deze module krijg je een idee of een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister iets is voor jouw bedrijf, hoe het proces en de installatie verlopen en welke outputs je ervan kan verwachten.

- Module 2: Praktische tips voor een goede uitbating

In deze module geven wij een aantal praktische tips over de investering in en uitbating van de vergister. Met deze tips kan je de hernieuwbare energieproductie, en dus jouw inkomsten gerelateerd aan vergisting, verhogen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

- Module 3: Wetgeving & steunmaatregelen

In deze module worden de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn bij het uitbaten van een kleinschalige vergistingsinstallatie opgelijst. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door verschillende instanties. Dat gebeurt zowel administratief als op het terrein. Deze module geeft een leidraad van alle wetgeving. Daarnaast krijg je een kort overzicht van de verschillende financiële steunmaatregelen voor biogasinstallaties.

- Module 4: Businessmodel

Deze module geeft inzicht in de belangrijkste kosten en inkomsten die je in rekening moet brengen bij het plaatsen en uitbaten van een kleinschalige biogasinstallatie. Je wordt geleid door een aantal stappen die je uiteindelijk in staat stellen een inschatting te maken van de terugverdientijd en de nettowaarde van je installatie na 10 jaar exploitatie.


- Module 5: Nieuwe concepten

De meerderheid van de huidige pocketvergisters in Vlaanderen is actief op melkveebedrijven. Eén van de doelen van Pocket Power is kleinschalige vergisting uitbreiden naar andere agrarische subsectoren. Tijdens het project focusten we specifiek op twee pistes, namelijk die van de varkens- en preibedrijven, en de bijhorende aanpassingen die daar noodzakelijk zijn voor vergisting. In Vlaanderen is er immers een grote beschikbaarheid aan varkensmest en preiresten.


- Module 6: Praktijkvoorbeelden

In deze laatste module gaan we op bezoek bij enkele uitbaters van bestaande installaties en polsen we naar hun ervaringen met deze technologie.


> Bekijk de brochure digitaal!

> Wie een of meerdere modules per post wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar onthaal@inagro.be.


Gratis haalbaarheidsscan

Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want nog tot en met september kunnen we in het project Pocket Power gratis haalbaarheidsscans uitwerken. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.

 

Meer info

Wil je meer info over de brochure of het project? Of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact op met Inagro via Inès Verleden (ines.verleden@inagro.be) of Sander Vandendriessche (sander.vandendriessche@inagro.be).

 

Banner_PP_brochurekleinschaligevergisting_750px.jpg


Deze brochure kwam tot stand binnen het VLAIO LA-project Pocket Power. Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

20200610_VLAIO.jpg