Vandaag staan de melkveehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de melkveehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

CowForme wil minder werklast en meer levenskwaliteit voor Belgische en Franse melkveehouders

Melkveehouders werken vaak meer dan elf uur per dag, zeven dagen per week. Het wordt steeds moeilijker om tijd vrij te maken voor het gezin en voor een sociaal leven. Een van de sleutels om de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven te verbeteren, is werknemers inzetten om de afname van onbezoldigde arbeid door familieleden te compenseren.

 
“Werkzoekenden omscholen en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen, zijn de twee focuspunten van CowForme.” Lisa Dejonghe, expert melkvee, Inagro
 
Zeventien projectpartners uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met expertise in veeteelt of in arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding slaan de handen in elkaar. Samen werken ze concrete acties uit om werkzoekenden te begeleiden naar een job in de melkveehouderij en de melkveehouders in staat te stellen hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 
 
Opleidingen ontwikkelingen
 
Vanuit hun grensoverschrijdende ervaringen en expertise ontwikkelen de partners twee soorten opleidingen. Een eerste opleiding focust op werkzoekenden die arbeider willen worden op een melkveebedrijf. Een tweede opleiding is bedoeld voor veehouders die werknemers in dienst (zullen) hebben en hun bedrijfsmanagement en personeelsbeleid willen verbeteren.
 
 
Focus Farms-studieclubs met melkveehouders
 
Per regio wordt ook een studieclub opgericht. In die zogenaamde “Focus Farms” zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf. Vanuit een analyse van hun gangbare arbeidspraktijken denken ze samen na over mogelijke verbeterpistes. Daarbij krijgen ze begeleiding van adviseurs en deskundigen in arbeidsorganisatie. Concrete tips en ideeën worden nadien via video’s en technische fiches gedeeld met alle andere melkveehouders in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk.
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de Vlaamse “Focus Farm” studieclub. Geïnteresseerde melkveehouders die zich de komende twee jaar af en toe kunnen vrijmaken, mogen contact opnemen met Lisa Dejonghe via lisa.dejonghe@inagro.be.
 
 
Grensoverschrijdende wisselwerking
 
CowForme wil de werkgelegenheid in de melkveehouderij op verschillende niveaus stimuleren. Het project legt de link tussen werkzoekenden, veehouders, diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en onderzoeksinstellingen. Het project ging op 1 januari 2020 van start en loopt tot 31 december 2022.
 
“We willen de werkgelegenheid bij de rundveebedrijven in de drie regio’s optimaliseren om de levenskwaliteit van de veehouders te verbeteren en nieuwe kansen te bieden aan werkzoekenden.” Ilse Louwagie, expert melkvee, Inagro
 
 
Blijf op de hoogte
 
Wie het projectnieuws en de activiteiten wil volgen, kan voortaan terecht op www.cowforme.eu. Die website bundelt alle updates over het CowForme-project.
 
Cowforme_logobanner.png
CowForme is een project gefinancierd door?het?Interreg Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk-programma. Het consortium wordt door het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)  gecoördineerd en bestaat uit 7 uitvoerende partners en 10 ondersteunende partners. De uitvoerende leden zijn: Centre Wallon de Recherches Agronomiques,  Inagro vzw,  Institut de l’élevage, GEIQ 3A, Geiq Rural des Flandres, Chambre d’Agriculture des Hautes de France en Forem. De ondersteunende partners zijn: FWA, UAW, Prevent Agri Vlaanderen, Boerenbond, Mission Wallonne des Secteurs Verts, PreventAgri Wallonie, VDAB, R.E.D. (Agreen Job), La Région Hauts de France en Fédération régionale des services de remplacement.
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij