Via samenwerking in coöperaties kunnen landbouwers zich wapenen tegen heel wat risicofactoren die eigen zijn aan de land- en tuinbouwsector. Zo krijgen de leden meer marktmacht bij onder meer afnemers en bekomen ze schaalvoordelen bij afzet en aankoop. Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor coöperaties in de land- en tuinbouw. Op donderdag 9 juli zet ze het reglement in de kijker tijdens een gratis webinar voor landbouwers, bestaande en nieuwe coöperaties en andere geïnteresseerden.

Nieuw subsidiereglement voor coöperaties in land- en tuinbouw

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt de werking van coöperaties en producentenorganisaties al langer via het provinciaal reglement Coöperaties en Producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector. Recent keurde de deputatie het vernieuwde reglement goed. Een belangrijke wijziging is de mogelijkheid om een thematische call op te nemen om te kunnen inspelen op onvoorziene, disruptieve omstandigheden.

 
Koe bij de horens
 
Naar aanleiding van de coronacrisis besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om meteen een concrete call uit te schrijven. Via een projectsubsidie wil ze de coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector helpen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Mogelijke projecten kunnen genieten van een groter subsidiebedrag, met name tot maximaal € 25.000 per project, als ze voldoen aan de voorwaarden. Wie een project wil indienen, vindt het volledige reglement, het aanvraagformulier en het bijhorende sjabloon voor het projectplan op www.west-vlaanderen.be/europa/beleidskern-economie. Indienen kan tot vrijdag 2 oktober.
 
 
Webinar informeert land- en tuinbouwers over vernieuwd reglement
 
Via een webinar wil de Provincie West-Vlaanderen leden van coöperaties én andere land- en tuinbouwers informeren over het reglement en de voordelen van de economische samenwerkingsvorm. Aansluitend gaat Anne-Marie Vangeenberghe, innovatieconsulent gespecialiseerd in coöperatief ondernemen bij het Innovatiesteunpunt en CERA, dieper in op de voordelen van een coöperatie en het verschil ten opzichte van andere vennootschappen. Ze belicht ook een aantal voorbeelden van coöperaties in onder meer verkoop, verwerking en veredeling.
 
De online opleiding richt zich tot landbouwers die nog geen lid zijn van een coöperatie en interesse hebben, maar nog onvoldoende op de hoogte zijn van de werking ervan. Landbouwers die lid zijn van een coöperatie krijgen een opfrissing van de eigenschappen die eigen zijn aan een coöperatie en de mate waarin hun betrokkenheid de return versterkt. Ook aan bestuurders en medewerkers van coöperaties die een project willen indienen, zal de webinar waardevolle informatie verschaffen.
 
De webinar is live te volgen op donderdag 9 juli om 17 u. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via https://www.west-vlaanderen.be/formulier/webinar-cooperaties-land-en-tuin.
 
 
Contactpersoon
 
Bart Laridon
Beleidsmedewerker Landbouw Provincie West-Vlaanderen
050 40 70 05
Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --