Voor een goede gewasopbrengst is een grondige voorbereiding van de bodem noodzakelijk. Daarbij mag je de draagkracht van een goede bodemstructuur niet overschrijden. Door ondieper te ploegen, verstoor je de bodemstabiliteit minder.

Ecoploeg: een nieuwe manier van ploegen?

Onland rijden

Gebruik je een ecoploeg, dan rij je niet meer in de ploegvoor. Dankzij de grotere werkbreedte van de ploeg kan de trekker volledig bovenop het ongeploegde land rijden. Zo verklein je de kans dat er ondergrondse bodemverdichting kan optreden.Ondiepere ploegdiepte

Bij het gebruik van de ecoploeg ploeg je ook minder diep. Doorgaans gaat een standaard ploeg tot ongeveer 30 cm diepte. Een ecoploeg halveert die diepte tot 10 à 15 cm. Daarmee zit deze ecoploeg tussen ploegen en niet-kerende grondbewerkingen in. 

Dankzij de ecoploeg hou je meer organisch materiaal in de bovenste grondlaag, wat bevorderlijk is voor de waterinfiltratie of het vasthouden van water en nutriënten. In bepaalde gevallen zijn een voorbereiding van de vaste grond en de aanwezigheid van doorlevende wortelmassa aangewezen, bijvoorbeeld bij gras.Ploegkenmerken

Met een achtscharige ploeg komt de ploeg net centraal achter de trekker te hangen. Het benodigde vermogen bedraagt slecht 90pK met een bewerkingsbreedte van ongeveer 3 m. De ploegdiepte is variabel in te stellen van 5 tot 30 cm.

> Wil je de ecoploeg aan het werk zien? Bekijk dan dit filmpje.

Teaser_Filmpje_Ecoploeg_Blog10072020.png

 


202007LogoProjetsTransae.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht