Groenten behoren tot de slechtste leerlingen van de klas als het gaat om nitraatresiduen. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. Heel wat factoren beïnvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring. In het demoproject Groente-N-advies reiken Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) groentetelers tips aan om hun bemesting met ruimere kennis uit te voeren. Alle informatie is gebundeld op de nieuwe website www.groentenadvies.be.

Nieuwe website www.groentenadvies.be leidt groentetelers naar goede bemestingspraktijken

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant en de bodem. Dat is noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te bereiken, conform de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. “Proefcentra die onderzoek doen naar bemesting in groenteteelt verzamelden al heel wat kennis over goede bemestingspraktijken”, vertelt Onno Bes van PSKW. “We voelden de nood aan één platform om alle kennis te verzamelen.” Voortaan kunnen groentetelers alle kennis van projectpartners Inagro, PCG en Proefstation voor de Groenteteelt raadplegen op www.groentenadvies.be.

 
Bemesten volgens het 4J-principe
Inhoudelijk streeft het demoproject naar de toepassing van het 4J-principe: op het juiste tijdstip bemesten met de juiste dosis, het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. Dat principe wordt op de website concreet toegepast. “Via korte berichtgeving geven we de groentetelers tips om elk van de vier J’s individueel of gecombineerd te bereiken”, vult Lore Lauwers van PCG aan.
 
Zo leert de website de gebruiker dat bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies veel vertellen over het juiste tijdstip en de juiste dosis. Een gefractioneerde bemesting die daaruit volgt, leidt tot minder uitspoeling van nitraat. “Dat is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresiduen in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt”, verduidelijkt Bram Van Nevel van Inagro. Maar er is meer. Zo kan de gebruiker nu al bijleren over de gevolgen van zijn keuze voor een bepaald type meststof. “En daar komen in de toekomst nog heel wat tips bij.”
 
Communiceren over technieken getest in de praktijk
De projectpartners deden eerder al ervaring op met bemestingstechnieken in de praktijk. In de looptijd van het project breiden ze die kennis verder uit bij landbouwers en op demopercelen. Ook daarover wordt uitgebreid verslag uitgebracht op www.groentenadvies.be. Zo publiceerden de projectpartners recent een bericht over band- en rijenbemesting, die bij sommige teelten zorgt voor een betere N-stikstofbenutting.
 
Het luikje ‘Toppercelen’ zet percelen in de kijker van landbouwers die hun bemesting trachten te optimaliseren zonder in te boeten op kwaliteit en opbrengst. Hun bemestingsstrategie kan andere groentetelers inspireren. In het luikje ‘Demopercelen’ demonstreren de projectpartners de beste bemestingspraktijken in diverse teelten én nog vaak voorkomende praktijken die risicovol zijn voor nitraatuitspoeling. De website bundelt ook interessante nieuwsberichten en agendapunten van de projectpartners.
 
> De website is raadpleegbaar via www.groentenadvies.be.
 
Meer info

 

Het demonstratieproject 'Groente-N-advies' komt tot stand met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logobanner_groenteNadvies.png

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht