Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.

Bekijk pocketvergisting op PlattelandsTV vanuit jouw zetel vanaf 6 september

Wat is het?
Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwbedrijven bedrijfseigen biomassastromen kunnen vergisten. Het vergistingsproces vindt plaats in een groot reactorvat in afwezigheid van zuurstof. Bij het vergisten wordt organisch materiaal (bijvoorbeeld mest) omgezet tot biogas. Een motor verbrandt het biogas (hoofdzakelijk methaan). Die motor drijft een generator aan in een warmte-krachtkoppelingsinstallatie of WKK. Daar wordt een hernieuwbare energiebron gevormd. De vergiste biomassa (digestaat) kan de landbouwer op het land gebruiken als meststof.
In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 wordt pocketvergisting genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren.
Met het project Pocket Power wouden Inagro en Universiteit Gent nagaan of deze technologie verder uitgebreid kan worden naar andere sectoren, zoals de varkens- en preisector. Bovendien bekeken we welke impact pocketvergisting heeft op de broeikasgasemissies.

Vanaf zondag 6 september op PlattelandsTV
Benieuwd om meer te horen over deze technologie en ze ook in beeld te zien? Vanaf zondag 6 september lichten we de kansen van pocketvergisting in Vlaanderen toe op PlattelandsTV.
Bekijk de reportage ‘Pocketvergisting’ in het programma Boerenstebuiten.
 

Hieronder vind je het uitzendschema:

  • zondag 6 september: 7.30 u – 10 u – 14 u – 16.30 u – 21.30 u
  • maandag 7 september: 9.30 u – 19.30 u
  • dinsdag 8 september: 17 u
  • woensdag 9 september: 8 u – 11.30 u – 13 u – 15 u – 19.30 u
  • donderdag 10 september: 16.30 u – 20.30 u
  • vrijdag 11 september: 15 u – 19.30 u – 22.30 u
  • zaterdag 12 september: 8 u – 11 u – 16.30 u – 20 u.
Bekijk PlattelandsTV op kanaal 22 (Telenet Digital Tv), kanaal 95 (Proximus TV) of kanaal 28 (Orange).
 
 
20200831_Pocketvergisting_TP_2020.jpg
> Aflevering gemist? De dag na de uitzending verschijnt de video op de

website van PlattelandsTV.

 

Gratis haalbaarheidsscan
Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want nog tot en met september kunnen we in het project Pocket Power gratis haalbaarheidsscans uitwerken. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.

 

Meer info
Wens je meer info over pocketvergisting of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact met ons op:

 
Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Groene Chemie en Technologie, vakgroep Landbouweconomie) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.


20200831-CombinatielogoVLAIO.png