De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming
Pilootproject in Beernem

Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan. Hiermee wil de gemeente de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren. Dit kan bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beernem ondertekende namelijk het tweede burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot tot doel heeft.
 
De gemeente wordt in dit pilootproject bijgestaan door Inagro die als partner meewerkt aan een Europees project ‘Carbon Farming’. In dit project begeleiden experts de landbouwers die hiermee aan de slag willen. Daarnaast is ook Boerennatuur Vlaanderen, koepelorganisatie van de agrobeheergroepen in Vlaanderen, betrokken.

De juiste landbouwtechnieken versterken koolstofopslag in de bodem

“Op basis van wetenschappelijk onderzoek selecteerden we een set aan bovengrondse en ondergrondse landbouwtechnieken waarmee een boer CO2 uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem. “ vertelt Evelien Lambrecht, projectleider van Inagro tijdens een infomoment voor landbouwers begin september. “Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. De gekozen technieken zorgen ervoor dat de bodem de koolstof zo goed en zoveel mogelijk vasthoudt.”

De gekozen maatregelen zijn allemaal praktisch uitvoerbaar met het huidige machinepark en leveren een maximaal rendement. Enkele voorbeelden van de gebruikte landbouwtechnieken zijn:  de inzet van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, onderzaai van gras bij maïs en een goed graslandbeheer. Deze technieken laten de natuur toe haar werk te doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.

Optimaliseren en opschalen

Met de toegepaste technieken slaan de landbouwers nu in Beernem bij benadering 3,2 ton koolstof op, wat overeenkomt met de gemiddelde uitstoot van 5 wagens op jaarbasis. Het is een kleinschalige start op een goede 5 ha.
In de toekomst zoekt Inagro nog verder naar de beste technieken voor deze specifieke regio en op welke gronden er best ingezet wordt. Tegelijk wordt ook berekend welke geldelijke compensatie hier tegenover zou moeten staan voor de betrokken landbouwers. In dit pilootproject komt de vergoeding van de gemeente die de uitstoot van het eigen wagenpark wil compenseren. Bij uitbreiding onderzoeken we of ook plaatselijke bedrijven die CO2 neutraal willen worden deze landbouwers kunnen vergoeden.
 
PB_carbonfarming_onderzaai.jpg
Foto: Onderzaai van rietzwenkgras bij mais.
 
PB_carbonfarming_veldbezoek.jpg
Foto: Inagro geeft toelichting te velde over de toe te passen technieken.
 
Carbon Farming is een Europees project in samenwerking met:
 
20190505Bcarbonfarmingbanner.jpg

20190505Bcarbonfarming.pngGekoppelde thema's & sectoren: