Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.

Van afval naar inkomstenbron

Tuinbouwers staan voor steeds grotere uitdagingen. Kwalitatieve, betaalbare, veilige en gezonde tuinbouwproducten produceren wordt de norm. ‘Groen afval’ bestaat niet meer. Circulair ondernemen vraagt om innovatie en anders denken. Na drie jaar kennis en ervaringen verzamelen, vond het BioBoost-project meer dan 80 nieuwe toepassingen met tuinbouwreststromen. De biogebaseerde innovaties zijn voor de voedings- en diervoederindustrie, cosmetica, gezondheidssector en voor de bouw- , papier- en kartonindustrie.

> Bekijk de brochure met strategie voor een circulaire (glas) tuinbouwsector.