Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes maken is een techniek die iedere landbouwer wel eens toepast. Maar met de wetgeving rond de 1-meter teeltvrije zone stelt zich de vraag of greppeltjes eigenlijk nog toegelaten zijn. Het antwoord op die vraag is: "Ja, in principe wel, maar je doet het toch maar beter niet!"

Greppeltjes en bemesting

Het primaire doel van de 1-meter teeltvrije zone is oevererosie tegengaan, maar ze speelt ook een rol in het bufferen van meststoffen (en gewasbeschermingsmiddelen - zie verder). In principe mag je greppeltjes aanleggen om water af te laten, maar het is belangrijk dat er na regenval geen mest of mestsappen kunnen afvloeien naar de omliggende waterlopen en grachten. Tijdens en net na de bemesting(en) mogen greppeltjes dan ook niet aanwezig zijn. Als je geen bemesting meer uitvoert, dan kan je in principe greppeltjes trekken, zodat overtollig water kan afvloeien. Maar bemesting is slechts de helft van het verhaal …

2019-10-15-AM-greppeltjes2.jpg

Greppeltjes en gewasbeschermingsmiddelen

Als je gewasbeschermingsmiddelen gebruik op het perceel, dan moet je greppeltjes ook vermijden. Want greppeltjes kunnen ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen. Zo zorgen ze voor puntvervuiling in het oppervlaktewater.

Kortom, ons advies rond greppeltjes: je gebruikt ze beter niet!

 

Meer info

Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be


2019-10-03-AM-watertalk.png